ABB-chef blir hedersdoktor

ABB-chefen Johan Söderström blir teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet tillsammans med två framstående internationella forskare. Det sker vid en ceremoni i slutet av maj.

Johan Söderström är vd för ABB Sverige och ordförande i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Han har varit drivande i forskningsprojekt mellan ABB och Linköpings universitet ända sedan 90-talet. Han var starkt involverad i forskarskolan IMIE, och även direkt i forskningen med ett speciellt fokus på industriell försäljning. Som alumn från Industriell ekonomi (årgång 1982) har han alltid varit en mycket stark vän av Linköpings universitet. Johan Söderström har i högsta grad bidragit till avtalet om strategiskt partnerskap mellan ABB och LiU och visar ett stort intresse för gemensamma utvecklingsprojekt; till exempel Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), en miljardsatsning på forskning inom autonoma system.
Till teknologie hedersdoktor har även utsetts Drew Berry, cellbiolog och biomedicinsk animatör vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne. Hans 3D- och 4D-animationer har fokus på att förklara cellulära och molekylära processer inom molekylär biologi, malariaforskning, celldöd, cancer, hematologi och immunologi. Hans animationer har visats på några av världens ledande muséer. Han har tilldelats en Emmy och även rönt uppmärksamhet för sitt arbete med videon till Björks låt “Hollow” från albumet “Biophilia”. Drew Berry har de senaste åren samarbetet med forskare i medieteknik vid Campus Norrköping och producerat animationer för både forsknings- och utbildningsändamål. I ett pågående projekt tillsammans med Wiens universitet utvecklas avancerade animationer av celler i realtid för interaktiva produktioner i dom-teatermiljö.
Jill Trewhella, också utsedd till teknologie hedersdoktor, är en världsledande biofysiker som använder metoder från fysik för att studera och förstå biomolekylära strukturers funktion. Hon har byggt upp helt ny forskning kring proteiners interaktioner och hur man med hjälp av neutronspridning på ett detaljerat sätt kan studera strukturförändringar i stora biomolekylära komplex. Jill Trewhella är professor emerita från University of Sydney där hon även varit prorektor med ansvar för forskning. Hon har under ett flertal år varit engagerad i interdisciplinära forskningssamarbeten med forskare vid tekniska fakulteten. För detta utsågs hon till innehavare av Tage Erlanders gästprofessur 2015 av Vetenskapsrådet.
Samtliga teknologie hedersdoktorer kommer att promoveras vid en promotions- och installationshögtid i De Geer-hallen i Norrköping den 28 maj. Då promoveras ytterligare tre hedersdoktorer vid Linköpings universitet.

Comments are closed.