ÅAC Microtec leder ESA-projekt

Projektet ska undersöka ett standardiserat europeiskt gränssnitt för mikrosystem avsedda för nanosatelliter.

Standardiserade modulära mikrosysteminterface är en nyckelkomponent som är nödvändig för att konstruera framtidens europeiska nanosatelliter.

ÅAC Microtec med sina partners vann and Standard Modular Microsystems Interface (SMMI) projektet i hård konkurrens med andra europeiska företag. Projektet är en del av  European Space Agency (ESA)’s NEOMEx technologiutvecklingsteam, som undersöker de teoretiska möjligheterna för avancerade modulära nanosatelliter.

I konsortiet som ÅAC Microtec leder ingår också Selex Galileo, ISIS, Aeroflex Gaisler och Surrey Satellite Ltd (SSTL). SMMI kan också komma att kommersialiseras av ÅAC i samarbete med övriga partners.

– En framtida nanosatellit väger så lite som 10 kg och har samtidigt ungefär samma funktionalitet och kvalitet som de betydligt större satelliterna som används idag. Det fysiska och digitala gränssnittet mellan satellitens olika byggblock måste därför bli miniatyriserade och ha en extremt låg vikt. ÅAC Microtec expertis och dess partners ger bästa möjliga bas för utvecklingen av ett SIMI-gränssnitt som är optimalt för den här applikationen, säger Johan Köhler, som är technical officer för projektet vid European Space Agency.

– Projektets grundsten kommer att bli ÅAC Microtec´s unika paketeringsteknologi, som möjliggör för oss att bilda kraftigt miniatyriserade och effektiva system. Vi har redan ett samarbete med det amerikanska flygvapnets forskningslaboratorium som rör liknande moduler och som ger möjlighet till ”plug and play” i enlighet med den amerikanska standarden. Vi kommer nu att skapa en europeisk lösning som kraftigt kommer att förenkla för europeiska satellitkonstruktörer och möjliggöra konstruktioner av nanosatelliter, säger Robert Thorslund, projektledare för SMMI vid ÅAC Microtec.

Comments are closed.