90 miljoner till innovation i små och medelstora företag

43 små och medelstora företag och 100 startups får finansiering av Vinnova för att utveckla innovationer och affärsidéer som kan bidra till hållbar tillväxt.


Foto: Anette Andersson

Startups och små och medelstora företag är viktiga för att få fram innovationer som driver på utvecklingen i näringsliv och samhälle. Men dessa företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt där riskerna är stora.
Nu får 43 små och medelstora företag dela på 60 miljoner kronor från Vinnova för innovationsprojekt med stor kommersiell potential, som även kan bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Dessutom får 100 startups finansiering med upp till 300 000 kronor var för att utveckla sina affärsidéer.
Exempel på innovationsprojekt i små och medelstora företag som får finansiering:
* Code and conspire AB, utveckling av digital tjänst som gör det enkelt och bekvämt att planera och boka tågresor i Europa och som guidar resenären.
* Surfcleaner AB, en mobil, solcellsdriven robot för effektivt upptag och separering av olja och andra miljöfarliga ämnen som flyter på vatten (rening av vattenytor).
* GPX Medical AB, ny diagnostik av bihålor med ljus som bidrar till minskad global antibiotikaresistens.
* BoMill AB, ny teknologi för sortering av sädesslag (havre) för säkra livsmedel och trygg livsmedelsförsörjning.

Exempel på innovativa startups som får finansiering för att utveckla sina idéer:
* Peafowl Solar Power AB, en anpassningsbar, genomskinlig och hållbar solcell och fokuserar initialt på marknaden för lågenergiapplikationer, såsom smarta fönster som drivs av egen el.
* Skopas Tech AB, har som affärsidé att lösa det växande behovet av effektiv energilagring genom superkondensatorer som ett mer hållbart alternativ och komplement till nuvarande Li-ion-batterier.
* Umansense AB, utvecklar ett larmsystem vid stroke som drastiskt minskar tiden att komma under behandling, vilket är avgörande vid stroke.
* Ignimec AB, utvecklar förarlösa släckningssystem för skogsbränder som är användbara i svårtillgänglig terräng.

Comments are closed.