800 000 fler svenskar spelar datorspel

Antalet svenska dataspelare har växt med 50 procent på bara ett år och spelandet är flera gånger större än våra populäraste sporter. Det visar Intels trendbarometer, som frågat svenskarna om datorspelsvanor Datorspelarna idrottar dessutom i högre utsträckning än den genomsnittlige svensken och en större del av dem är nykterister. Datorspelande är något vi gärna gör som ett sätt att umgås med andra och vi spelar numera gärna också på resande fot.
Intels trendbarometer genomförs i år för andra gången. Jämfört med 2008 visar årets undersökning bland annat att datorspelandet har ökat markant. Nu spelar mer än en fjärdedel av svenskarna datorspel regelbundet, vilket är 50 procent fler än i fjol och omkring fyra gånger så många som utövar antingen fotboll, hockey eller ridning regelbundet. Förutom en generell ökning av spel på datorer eller konsoler, är det framförallt gratisspelen på internet som har exploderat.
Så här stor del av svenskarna spelar varje vecka:
Gratisspel på internet, till exempel på Facebook: 13 procent
Datorspel på spelkonsol: 10 procent
Datorspel man installerar i datorn: 10 procent
Datorspel i mobiltelefonen: 7 procent
Någon form av datorspel: 27 procent
Undersökningen visar också att bara 78 procent av de regelbundna datorspelarna dricker alkohol, jämfört med 84 procent av svenskarna som helhet och hela 89 procent av de regelbundna idrottarna.
Regelbundna datorspelare idrottar dessutom mer än den genomsnittlige svensken: 58 procent av datorspelarna jämfört med 52 procent av samtliga svenskar idrottar regelbundet, och 45 procent av datorspelarna jämfört med 31 procent av samtliga svenskar idrottar sporadiskt.
Årets undersökning visar liksom fjolårets att datorspelande i hög grad är en social företeelse, speciellt bland yngre spelare och bland män. 41 procent av samtliga datorspelare spelar normalt tillsammans med andra människor, i samma rum, på distans eller båda två. Närmare hälften av de svenska männen spelar normalt tillsammans med andra, jämfört med en knapp tredjedel av kvinnorna.
Svenskarna tycks även vara mindre sociala i sitt datorspelande ju äldre de är: drygt hälften av de 15-29-åriga datorspelarna spelar normalt tillsammans med andra, men endast en dryg tredjedel av 30-49-åringarna och en fjärdedel av 50-64-åringarna. Män och kvinnor över 65 år är minst sociala när de spelar datorspel, där bara var tionde normalt spelar tillsammans med andra.
Nästan sju av tio svenskar spelar redan eller skulle vilja spela datorspel någon annanstans än hemma, så länge tekniken tillåter. Populärast är det att spela på resande fot, endera till annan ort (30 procent) eller på väg till och från jobbet eller skolan (19 procent).  Det är dock bara en av tio som skulle vilja spela på arbetet eller i skolan, vilket nog glädjer både arbetsgivare, lärare och föräldrar.
Om undersökningen och Intels engagemang under DreamHack
Intels trendbarometer är genomförd av SIFO på uppdrag av Intel den 2-5 november 2009. Resultatet baseras på 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av svenskar i åldern 15 år och äldre.

Comments are closed.