5G-testbädd till Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. Tillväxtverket strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har sagt ja till ansökan. Syftet med 5G-projektet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall.

– Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, projektledare och tf verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.
Ett trettiotal företag och organisationer har uttryckt intresse för att delta och projektet ligger redan i startgroparna för att komma igång. Tanken är att samverkan ska bidra till större och snabbare utvecklingssteg och att nya produkter, tjänster och erbjudanden kan nå en större marknad. Arbetet med testmiljön kommer att bedrivas inom ramen för projektet Wireless Innovation Arena.
– Tillsammans med projektets övriga parter kommer testbädden att erbjuda en unik möjlighet och bidra till nytänkande, innovation och affärsutveckling kopplat till 5G.
5G innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar, högre tillförlitlighet och möjligheter till delning av nätverk där olika användargrupper ges olika prioriteter. I ett första skede förväntas 5G främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer tekniken också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkopplingar. Med ny antennteknik kan 5G-tekniken dessutom bidra till förbättrad täckning i glesbygd.
Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet har en lång historia av framgångsrika projekt inom mobil kommunikation. Flera forskargrupper kommer vara inkopplade i 5G-projektet, såväl teknisk forskning som forskning med inriktning mot involvering av slutanvändare i innovationsprocesser. Även studenter ska involveras i arbetet.
– Visionen är att vi blir ett 5G-universitet med stort deltagande bland universitetets studenter.
En annat viktigt område är internationell uppkoppling mot andra forskningsinstitutioner. Kontakter finns redan med till exempel Uleåborg, som är en dynamisk region inom telekomområdet, och förhoppningen är ett utökat samarbete inom vilket 5G-testbädden blir en viktig komponent.
– Vi gläds verkligen över att kunna realisera våra planer, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. Projektet är ett viktigt bidrag till universitetets arbete att i samverkan etablera norra Sverige som en attraktiv testregion.

Comments are closed.