5G-evenemang som del av Teknologimässan

Ett till beslutsfattare riktat 5G-seminarium ordnas i november i anknytning till mässan Teknologia 19 på Messukeskus i Helsingfors. Evenemanget presenterar till 5G-relaterade aktuella verksamhets- och servicekoncept och verkar som diskussionsforum för projekt som anknyter till 5G-nätverk.

Seminariet Future of 5G ordnas på Messukeskus i Helsingfors onsdag 6.11. Det internationella programmet för seminariet planeras som bäst.
– 5G-tekniken belyses brett ur såväl informationsteknisk som ekonomisk synvinkel under evenemanget, säger Salla Mäkelä, produktutvecklingschef vid Alma Talent. Programmet fokuserar på fördelarna med 5G i den offentliga förvaltningen och industrin, där 5G exempelvis kan öka effektiviteten i fabriker. Inom den offentliga sektorn är trafikstyrning och hantering av trafikstockningar exempel på sektorer där 5G-tekniken verkligen kan vara till nytta.
Vid seminariet diskuteras bland annat potentialen för 5G att öka produktiviteten, prevalensen av 5G i Europa, cybersäkerhet och radiofrekvenspolitik samt bästa praxis för maximering av 5G:s potential. 5G kommer att vara ett aktuellt ämne i höst.
– Teknologimässan ordnas i början av november samtidigt som konferensen World Radiocommunication Conference i Egypten, där en gemensam frekvenspolitik för världens länder ska slås fast. 5G är vid den tidpunkten ett mycket viktigt och aktuellt ämne, så det är bra att vi i anknytning till mässan Teknologia 19 får en inblick i framtiden för 5G-tekniken.
Future of 5G-seminariet för beslutsfattare ordnas av Alma Talent i samarbete med mässan Teknologia 19. Teknologia 19 arrangeras i Mässcentrum i Helsingfors 5–7.11.2019.

Comments are closed.