52 nya högeffekts kraftaggregat

Två nya serier kraftaggregat, som är speciellt utformade för att passa för automatisk test, ATE, lanseras nu av Agilent Technologies. Det största levererar hela 15 kW och kan parallellkopplas för att ge upp till 100 kW.

De är inte stora, de nya kraftaggregaten, trots att de kan leverera åtskillig effekt, och därtill med hög precision.
Den ena serien, APS (Advanced Power System) omfattar 24 modeller som kan ge 1 eller 2 kW och strömmar upp till 160 A eller 200 A. Föreslagna tillämpningar finns inom undersystem för kraft i satelliter, batterier, batteripackar och batteriback-up, DC/DC-omvandlare med hög precision, portabel kommunikationsutrustning med hög effekt, flygelektronik, bilelektronik, el-bilar samt laddhybrider.
Den andra serien, N8900, avser 5, 10 och 15 kW har automatisk områdesomkoppling för  att passa i ATE-tillämpningar.
Aggregaten är världens enda högeffektsaggregat med denna finess. Det innebär att de kan ge fler kombinationer av spänning och ström än traditionella kraftaggregat med rektangulär spännings/strömprofil.
När APS-serien utformades utgick Agilent för nio olika fall av testverksamhet hos kunder:
* Utgången kan kontinuerligt ställas in från att leverera effekt till att absorbera effekt (från ”source to sink”) utan avbrott.
* Inställningen av spänning kan göras mycket snabbt. Man kan gå från 90 till 10 procent på 500 µs.  Själva kommandot tar 2 ms att utföra. Agilent talar om 100 gånger snabbare än  för vanliga lösningar. Spänningen kan också snabbt skiftas i ”list mode”, dvs från en lista av förinställda värden.
* Aggregaten  är skyddade mot att förstöras bland annat tack var bortkoppling via relä. Flera aggregat kan synkroniseras så att de släcks ned samtidigt och genom ”watchdog timer” kan de stänga ned om CPUn rapporterar fel.
* Strömprofiler kan karakteriseras mycket noggrant tack vare 18 bits kvantisering med 200 kSa/s. Det innebär en mätnoggrannhet som kan jämföras med noggranna digitalmultimetrar. Såväl ström som spänning digitaliseras.
* Även inkommande strömprofil kan karakteriseras och man kan använda för- eller eftertriggning inom ett stort mätområde.
* Händelser i effektleveransen kan spelas in för att senare analyseras.
* Utgången kan hantera dynamiska laster tack vare hög bandbred som resulterar i goda transientsvar.

* Aggregaten kan också generera transienter.
* Flera aggregats utgångar kan ställas in för sekventiell utmatning.
N8980-serien finns i 14 kombinationer av spännings/ström/effekt, inom 208 V till 400 VAC. De kan ge upp till 1500 V och upp till 510 A. Totalt finns 28 modeller att tillgå.
Båda familjerna har LAN (LXI-kärna), USB, GPIB samt analoga gränssnitt.
Men vem behöver kraftaggregat som dessa, med så hög effekt samtidigt med hög precision och möjlighet till att förinställa belastningsförlopp?
Svaret är inom bilindustrin, för att utveckla el- och hybridbilar, där man behöver kraftaggregat i storleksordningen 5-30 W. Inom utveckling av växelriktare och solceller behövs kraftkällor o storleksordningen 5-15 kW respektive 10-20 kW. Flygindustrin kan behöva aggregat från 5 till 30 kW  vid test av radar- och DC-motorsystem och industrin kan behöva aggregat i området 5 till 60 kW. Andra högeffekttillämpningar för test är inbränning, härdning av metaller, vattenrening, magneter (accelerationstester), rostskydd och forskning inom högenergifysik.

Comments are closed.