5,1 terabit/s i danskt försök

En forskargrupp som arbetar med höghastighetskommunikation inom Danmarks tekniske universitet, DTU, har satt världsrekord.

I experimentet, som leds av Hans Christian Hansen Mulvad på DTU Fotonik, utnyttjas tidsmultiplexering för att åstadkomma ett optiskt pulståg på 1,28 terabit/s. Men i stället för att modulera med till/från av den optiska signalen (OOK) modulerar man signalen med DQPSK (differential quarternary phase shift keying, dvs differentiell fasmodulering med fyra tillstånd) och får som resultat en överförd datahastighet av 4×1,28 = 5,1 terabit/s.
Uppgifterna kommer från den danska tidskriften Ingeniøren, som rapporterar om bedriften på sin hemsida.

 

Comments are closed.