50 procent fler besökare på embeddedkonferensen

Slutrapporten från Embedded Conference Scandinavia visade på en kraftig uppgång i besökarantal. Hela 50 procent fler registrerade besökare än förra året indikerar att flytten till Kista var positiv. Utvärderingen visar dessutom att de allra flesta, både besökare och utställare, var positiva eller mycket positiva.

Årets upplaga av Embedded Conference Scandinavia var den åttonde i ordningen och den första som hölls i Kista i stället för i Älvsjö. Slutrapporten visar en rad positiva trender, med en ökning av antalet registrerade besökare (50 procent), en ökning av antalet utställare (10 procent) och en ökning av antalet seminariedeltagare (34 procent). Att flytten till Kista gav resultat visades bland annat av att fler deltagare än tidigare kom från Ericsson och KTH. Andelen besökare från företag med över 5 000 anställda fortsätter att växa.
Konferensprogrammet var betydligt större i år jämfört med tidigare, men besökarnas intresseområden håller sig förvånansvärt stabila. De tre områden som lockar flest deltagare är utvecklingsverktyg, öppen källkod och kommunikation, med ca 16 procent vardera. Därefter kommer kortdatorer och halvledarkomponenter. Andelen de senaste tre åren varierar uppåt eller neråt med bara någon eller ett par procent.
Att årets konferens blev mycket lyckad märktes tydligt på plats, men siffrorna visar att intrycken också stämde med verkligheten. Samtidigt visar summeringen att det finns bra möjligheter att förbättra resultaten ytterligare, vilket bådar gott inför ECS 2014.

Comments are closed.