4G-nät på testbana

Mobilt bredband har utvecklats i steg sedan slutet på 90-talet. Det finns en rad olika varianter; 2G, 3G och nu 4G som är den senaste tekniken som är i bruk. 4G är optimerat för att skicka data och de tidigare teknikerna är optimerade för telefoni (samtal). AstaZero är första testbanan i världen med ett 4G-nät på anläggningen.

 

– Tidigare har vi använt oss av WiFi för att kommunicera mellan våra testfordon vid provgenomförande på banan, säger Håkan Andersson, provningschef på AstaZero. WiFi har begränsad räckvidd och avståndsvarierande fördröjning vilket har medfört att vi satsat på 4G. Vi kan idag röra oss på hela AstaZero och då vara uppkopplade. Tidigare tappade vi kontakten mellan fordonen om det var mer än 500 meter mellan dem. 4G är också en stabilare uppkoppling i jämförelse med vår tidigare lösning.
AstaZero, som är världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet, har nu varit i drift i ungefär två år. För att fortsatt ligga i framkant måste ny teknik utvecklas, testas, och utvärderas regelbundet. I och med kommunikationslösningen med 4G stärker AstaZero sin position i världen.
– Främst för att vi är först med att få detta att fungera. Alla testbanor använder någon form av WiFi-lösning. Detta är självklart en systemlösning som stärker bolagets position på världsmarknaden.
4G nätet ger AstaZero möjlighet till nya marknader men huvudsyftet var i början att få till en säker och stabil kommunikation över hela anläggningen. Nya marknader kan i ett första steg vara företag som utvecklar kommunikationslösningar för fordonsindustrin och infrastruktur. Det kommer handla om forskning, utveckling och sannolikt certifiering av produkter som möjliggör ökad säkerhet då fordon och infrastruktur börjar dela information med varandra. I andra steg kommer företag som utvecklar själva kommunikationssystemen är intresserade, detta då det på AstaZero kommer vara möjligt att skapa verkliga situationer som stressar kommunikationssystemen ordentligt. Exempelvis samtidig hantering av säkerhetskritisk kommunikation och bandbreddskrävande underhållning som Netflix ombord.
4G har funnits sedan 2009 men redan nu pratas om femte generationens mobilnät. Flera stora IKT-bolag som Ericsson och kinesiska Huawei arbetar redan intensivt med utvecklingen och operatörer som ryska MegaFon och TeliaSonera hoppas ha 5G-nät igång redan 2018.
– Vi tittar på om vi kan få till ett 5G nät också men än så länge har vi inget klart. Målsättningen är att vara först med det också. Syftet med ett 5G-nät kommer att vara att locka kunder som jobbar med kommunikationslösningar. Men detta är bara i sin linda än så länge.

Comments are closed.