30.000 hushåll använder Greenelys app

Det Stockholmsbaserade innovationsföretaget Greenely hjälper svenska hushåll bli mer energismarta via sin hårdvarufria tjänst. Företaget har redan passerat målet på 30.000 anslutna hushåll.

Målet för Greenely har sedan start har varit att bygga upp ett community kring energieffektivisering och förnybar energi genom att göra information om detta mer lättillgänglig för svenska elkonsumenter. Bolaget är nu på god väg att göra just detta efter att ha mer än tredubblat sin användarbas hittills i år.
Dessutom lanserade bolaget ett nytt elavtal för några veckor sedan som möjliggör för kunder att köpa in elen till det pris som råder på elbörsen för respektive timme. På så sätt får konsumenterna möjlighet att kapitalisera på elprisets fluktuation genom att förbruka el under billigare timmar för att få ett lägre genomsnittspris, något som inte går att göra via ett traditionellt rörligt elavtal som sätter ett fast kWh-pris för hela månaden.
Greenely har utökat sin tjänst med nya funktioner som möjligheten att kunna följa elpriset live, se hur mycket man har förbrukat hittills, estimerat pris för morgondagen och mycket mer. Bolaget köper även in överskottsel från kunder som har solpaneler och ser detta som ett växande kundsegment.
– Vi började vår resa med att hjälpa elbolag med deras digitala processer och förbättra deras kunderbjudande, säger Tanmoy Bari, VD på Greenely. Vi märkte dock snabbt av den energibranschens avsaknad av användarfokus och traditionella prismodeller. Vi valde därför att lansera vårt egna elavtal där vi inte tjänar mer på att våra kunder konsumerar mer. Vi fokuserar istället på att leverera en unik användarupplevelse som faktiskt hjälper människor att sänka sin elförbrukning.

Comments are closed.