24 miljoner kronor till nydisputerade forskares karriärutveckling

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beviljat tolv ansökningar inom programmet Prospekt, forskningsprojekt för nydisputerade.
– Nydisputerade får möjlighet att driva ett eget avgränsat forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

Programmet är en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att attrahera yngre, nydisputerade forskare, gärna från andra lärosäten, och låta dem leda och genomföra ett eget avgränsat forskningsprojekt tidigt i sina karriärer. Detta stärker den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare, samt bidrar till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.
Av 26 inkomna ansökningar beviljades tolv. Örebro universitet har beviljats fyra Prospekt, Blekinge tekniska högskola tre, Malmö universitet och Mälardalens högskola två vardera, och Högskolan i Skövde ett. Ansökningarna får mellan 1,5 och 2,4 miljoner vardera, inklusive så kallad OH. Totalt belopp för hela perioden uppgår till 23,6 mnkr.

Följande lärosäten beviljas medel:

Örebro universitet:
* Semantisk förståelse för inomhus- och utomhusmiljöer av robotar som använder avståndsdata

* Inverkan av zink på Daphnia magna och Zebrafisk fysiologi, gränser för hälsa och sjukdom

* Implementering av ett nytt tillvägagångssätt för att identifiera okända potentiellt skadliga kemikalier i damm

* Meningokocker – frisk bärare eller livshotande sjuk – varför?

Blekinge tekniska högskola:
* Modellering för effektiva testarkitekturer (M.E.T.A)

* Visualisering av testdata som beslutsstöd

* Hållbarhetsinformation, att stödja kommunikation mellan under och produktutvecklare

Malmö universitet:
* Lipidnanopartikel- formuleringsoptimering förr bättre terapeutisk effekt

* Sårläkning -betydelse av små endogena substanser för återuppbyggnad av hud samt som biomarkörer för diagnostik

Mälardalens högskola:
* FlexiHealth – flexibla mjukvarubaserade nätverk för digital hälsovård

* Automatisering i utvecklingen av högpresterande cyber-fysikaliska system

Högskolan i Skövde:
* Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat, högskolan i Skövde

KK-stiftelsen har inhämtat utlåtanden från internationell vetenskaplig expertis (peer review), och därefter har en extern bedömargrupp gjort en helhetsbedömning av varje ansökan, utifrån Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; Genomförande.
– Fokus i bedömningen ligger på projektledarens potential, säger Malin Henningsson. Eftersom Prospekt ska stötta den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare, ges kriteriet som relaterar till projektledarens utveckling större vikt.

Comments are closed.