236 miljoner till instrument, teknik och metodutveckling

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, delar ut drygt 236 miljoner kronor till 33 olika projekt för att främja utvecklingen av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation.

– Det krävs nya och ständigt mera avancerade instrument för att föra forskningsfronten framåt. Trots detta är incitamenten i akademin låga och vår bedömning är att området är eftersatt, säger Lars Hultman, vd för SSF. Att stödja individer som engagerar sig i att utveckla nya instrument och nya metoder, är därför angeläget och strategiskt.

Syftet med utlysningen är att attrahera individer som arbetar konkret med instrument-, teknik- eller metodutveckling. Stiftelsen fick in 342 ansökningar, vilket är många fler än vanligt. Det visar på det stora intresset och behovet av den här typen av stödformer. De 33 projekt som nu beviljas mellan 4 och 8 miljoner kronor handlar bland annat om modellering av proteiner, chip som efterliknar den mänskliga levern, ny mätteknik för att se in i cellens ämnesomsättning, nanonålar för att programmera om stamceller och andra livsvetenskapliga projekt. Andra får finansiering för att utveckla svepprobmikroskopi eller tillverkningsmetoder för acceleratorer, nya simuleringsverktyg för stora system, radar för höga frekvenser, optiska fjärranalystekniker och för att automatisera avbildandet av kemiska föreningar.

Av de beviljade 33 projektbidragen går 8 till Lunds universitet (LU) och KTH vardera, 4 till Chalmers, 3 till Uppsala universitet (UU), 2 till Karolinska Institutet (KI), Göteborgs (GU), Linköpings (LiU) och Stockholms universitet (SU), samt 1 vardera till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå universitet (LTU).

Projekt som beviljats medel:

Ny metod för strukturundersökning av ostrukturerade enzymer. Peter Agback, SLU

Instrument för verkliga gränsytor. Peter Amann, SU

Artificiell lever för skräddarsydd läkemedelsbehandling. Caroline Beck Adiels, GU

Optiskt system för kvantitativ 3D-avbildning av hela hjärnor. Edouard Berrocal, LU

Bakåtriktad lasring för optisk fjärranalys. Joakim Bood, LU

MRI för leviterande material. Romain Bordes, Chalmers

Utvidgning av Raman-spektroskopi för gasanalys in situ. Christian Brackmann, LU

Superupplösande 4D-mikroskopi för biologisk avbildning. Hjalmar Brismar, KTH

Radar vid höga frekvenser för industriell mätteknik. Tomas Bryllert, Chalmers

Kemiska studier av gränsskikt och tunna filmer. Thomas Ederth, LiU

Hur filmar man ultrasnabba förändringar på molekylnivå? Tomas Ekeberg, UU

Experimentell plattform for ”Edge Computing”-tillämpningar. James Gross, KTH

CRISPR-Cas9 genterapi för medfödda blodsjukdomar. Emma Haapaniemi, KI

Utveckling av tillverkningsmetoder för acceleratorer. Mathias Hamberg, UU

Ytreaktionsavbildning vid nära omgivande tryck. Daniel Harding, KTH

Kvantbegränsad kraftdetektion för svepprobmikroskopi. David Haviland, KTH

CMOS teknologi och kretsar för heterogen integration. Per-Erik Hellström, KTH

En plattform for modern materialteori. Per Hyldgaard, Chalmers

Experimentell mikromekanik i tre dimensioner. Magnus Hörnqvist Colliander, Chalmers

En automatiserad plattform för kemisk avbildning. Ingela Lanekoff, UU

Invers fotoemission med hög energiupplösning. Xianjie Liu, LiU

Instrument för elektrontunnelmätningar med hög hastighet. Frank Niklaus, KTH

Ny mätteknik ser in i cellens ämnesomsättning. Roland Nilsson, KI

Nanonålar för att programmera om stamceller. Christelle Prinz, LU

Ämnespecifik djupscanning för in situ 3D-avbildning. Kerstin Ramser, LTU

Nya verktyg för datasimuleringar av DNA under stress. Anna Reymer, GU

Implanterbart bioimpedans-spektrometer. Ana Rusu, KTH

AdaptoCell för proteinstudier på MAX IV. Kajsa Sigfridsson Clauss, LU

Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi. Cheuk-Wai Tai, SU

Mer information per pixel i magnetkameran. Daniel Topgaard, LU

in-FORM-ation om materials tillväxt med hjälp av synchrotronstalning. Eva Unger, LU

Multi-modal fluorescens-baserad in vivo imaging i IR-området. Jerker Widengren, KTH

Kombinerade tekniker för katalysstudier. Johan Zetterberg, LU

Comments are closed.