2015 års vinnare av SER-Prize och SER-Junior Prize

SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers riksförening delar varje år ut SER-Prize och SER-Junior Prize. I år går SER-Prize till David Cuartielles, Malmö högskola och SER-Junior Prize till Timmy Bergqvist, KTH.

SER-Prize 2015 tilldelas David Cuartielles, Malmö högskola, för hans bidrag i utvecklingen av Arduino-plattformen.
Arduino-plattformen är en open source-plattform som bygger på att enkelt kunna använda hårdvara och mjukvara för att utveckla interaktiva projekt. Den har inspirerat och skapat förutsättningar för människor över hela världen till att utveckla innovativa idéer och produkter. Allt ifrån moduler för realtidsmätning av radioaktivitet, the pebble smartwatch, Quadcopters till statusuppdateringar av krukväxters välmående i hemmet har genererats med hjälp av plattformen.
SER-Junior Prize 2015 tilldelas Timmy Bergqvist, KTH, för hans examensarbete- Solenergi med energieffektiva byggnader och kostnadseffektiv lagring. Examensarbetet utfördes på Skanska Installation. Uppgiften var att analysera förbrukningen och solproduktionen hos ett av världens miljövändligaste kontor i Väla Gård, Helsingborg.
En pilotundersökning gick ut på att undersöka ifall batterier kunde användas för att lagra solproduktionsöverskottet. Grunden till denna analys beror på den stora prisdifferensen mellan köp och sälj av el. Om Skanska kan investera i batterier för att på sikt tjäna in denna stora prisdifferens som annars skulle uppstå. Men egenlagring skulle vi få mindre nätförluster på elnätet men även förkorta ner återbetalningstiden på solpanelerna.
Tre olika kostnadsmässiga scenarier med timdebitering, egenlagring och nettodebitering jämförs och presenteras grundat på beräkningsmetod inom aktuell forskning. Det bäst lämpade scenarierna ges i form av ett önskat införande för optimal vinst för kund och miljö.
Energimarknaden kan snabbt äventyras vilket gör att valet av lämplig lösning som ger optimal vinst för kund och miljö minskar solcellsägarens riskfaktor. Examensarbetet bidrar till en smart och hållbar samhällsutveckling genom att ge bättre förutsättningar för aktörer att investera i solenergiproduktion, det vill uppmärksamma med årets upplaga av SER-Junior prize.
Prisutdelningen sker direkt efter SERs årsmöte. David Cuartielles och Timmy Bergqvist, får förutom äran och en pris-statyett, en kontant prissumma på 20 000 respektive 10 000 kronor. De kommer även att presentera sitt arbete på årsmötet för mötesdeltagarna.

Comments are closed.