2007/19 – Ledare – Google visar vägen

För en tid sedan skrev jag om den nya ekonomin. Den som inte längre bygger på 80/20-regeln utan på den samlade mängden av små intäkter. Cris Anderson, redaktör för Wireless, har beskrivit denna svans av små intäkter i en bok som följaktligen fått namnet "The Long Tail". Det som driver detta är Internet, som har gjort nya handelsföretag av typen amazon.com lönsammare än traditionella företag: Massor av småaffärer med till synes små vinstbidrag genererar totalt en stor vinst.

Vem driver utvecklingen på Internet? Google har uppenbarligen ryckt till sig initiativet, inte bara med sin affärsmodell. I bakgrunden har de gjort gigantiska satsningar på servrar, databaser och infrastruktur. Nästa steg såg vi nyligen: Googles entré på mobilmarknaden med Android, som är en mjukvaruplattform som både mobiltillverkare och telekomföretag kan använda när det tar fram nya mobiler. Plattformen har fått namnet Android. Den kommer givetvis att slå hårt mot traditionella operativsystem som exempelvis Symbian. Android är en mjukvarustack för mobiltelefoner, ett operativsystem, "middleware" och har även med ett antal nyckeloperationer. Applikationerna är skrivna i Java och de körs på Dalvik, som är ett en skräddarsydd virtuell maskin, konstruerad för embedded-användning och som körs ovanpå Linux. Programvaran är gratis och bakom Android står ett 30-tal mobiltelefontillverkare som är medlemmar i Open Handset Alliance.

Google avser att hålla sig framme när Amerikanska FCC under 2009 kommer att auktionera ut de frekvensband som blivit lediga när de analoga TV-näten släckts ned. Om Google vinner auktionen kommer de att kunna konkurrera med de stora mobiloperatörerna. Med lägre frekvenser än för 2G- och 3G-banden kommer man snabbt att kunna bygga upp nät med god täckning. Det talas ännu inte om vilken teknik man då skulle använda, men WiMAX torde vara det troligaste alternativet.

Operatörerna är redan pressade. Vi ser just nu hur Ericsson hamnat i trångmål därför att operatörerna hoppat av från beställningar. Frågan är hur länge detta varar? Användningen av 3G har äntligen tagit fart, inte tack vare 3G-mobiler, utan på grund av instickskort till datorer. Det kommer att behövas massor av överföringskapacitet i framtiden, så beställningarna av infrastruktur har nog bara tillfälligt kommit av sig. Frågan är förstås till vilket pris utrustning kommer att säljas i framtiden. Ericsson, Nokia/Siemens och Lucent/Alcatel får nog räkna med att prispressen fortsätter på grund av ökad konkurrens från de kinesiska tillverkarna ZTE och Huawei. Om det kinesiska mobilsystemet TD-SCDMA får fäste på den kinesiska marknaden kan detta ytterligare accentuera en sådan utveckling. Men om Google skulle börja bygga upp egna nät blir detta kanske den största faktor som påverkar konkurrenssituationen. Vem får då leverera radiobasutrustning? Vad händer med trafiken och ekonomin hos övriga operatörer?

För att spä på raden av frågetecken kan man undra vad som händer när vi kan överge våra datorer, med installerad programvara för ibland åtskilliga tio tusentals kronor. I stället kan vi få möjlighet att köra våra applikationer hos Google. Där kan vi köra vår ord- och bildbehandling, layout mm och behöver i princip bara en "dum" terminal.

Följaktligen kommer situationen att likna den som rådde för 30 år sedan. Då hade vi enkla terminaler och körde våra applikationer på stor- eller minidatorer. Det är bara det att dagens terminaler kan göras än mer sofistikerade och små. Vi behöver inte processorer, klockade med flera GHz och jättestora hårddiskar, för att kunna köra programvaror via Vista. Kanske kan vi äntligen få hårddisken ersatt av flash-minnen och få en dator som startar genast, som drar låg effekt och som därför inte behöver ett stort och tungt batteri. Utvecklingen förefaller högst trolig. Givetvis kommer den att först slå igenom inom konsument- och kontorssektorn. Men den kommer säkert att påverka utvecklingen även på embeddedsidan.

En så genomgripande ekonomisk förändring kommer givetvis att leda till en omstörtande teknisk utveckling. Ericssonaktiens drastiska förändringar får nog ses som en liten del av en mycket stor förändring av IKT-branschen. Vart det bär hän kan vi nog bara spekulera i.

Comments are closed.