2007/15 – Ledare – Investera på rätt plats

Kan man investera i elektronikproduktion i Sverige. Ja uppenbarligen! Note har just invigt sin nya produktionsanläggning i Norrtälje. Till ytan är den inte så mycket större än den gamla, men betydligt ändamålsenligare med tanke på Notes satsning på lean production, kvalitetsstyrning och inte minst geografisk närhet till kunden. Större serier hamnar ofta utanför vårt land, men avståndet till billig produktion ökar med tiden i takt med att lönerna stiger i vår omvärld. Medelinkomsten i baltländerna ligger idag kring en tredjedel av medelinkomsterna i EU. I Polen, Slovakien och Ungern ligger nivån på ca 40-50 procent. En ny studie, som Danske Capital har beställt av Etla, Näringslivsinstitutet i Helsingfors, pekar på att år 2050 kommer lönerna i Östeuropa att ligga kring 87 procent av Västeuropas. Det är förvisso lång tid till dess, men den som investerar måste hela tiden vara medveten om denna utveckling. Förändringstakten kan också givetvis skilja mellan olika länder och kan vara allt annat än linjär, beroende på framtida skeenden.

Det går bra för Sverige nu. Men frågan är om det inte skulle kunna gå ännu bättre. Många småföretagare väntar otåligt på politiska förändringar som skulle kunna gynna företagandet. I DN debatt uttrycker Magnus Henrekson, innehavare sedan 2001 av Jakob Wallenbergs forskningsprofessur i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kritik mot sina kollegor. Han säger att "den som tror att entreprenörskap och företagande spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen har i det sammanhanget skäl att misströsta". Han pekar på att trots att entreprenören sedan 1990-talet har spelat en central roll i den politiska retoriken har politiken inte förmått skapa de villkor som främjar entreprenörskap och växande företag. "Sverige har knappast förmått att ta fram några nya storföretag genom organisk tillväxt".

Frågan är förstås om vi någonsin kommer att få se några storföretag i storleken Ericsson, Volvo, Elektrolux och ABB växa fram. Nätverksbyggande av inte bara individer utan även mindre företag kan komma att konkurrera med jättarna. Denna utveckling har vi nog bara sett början av.

Den nya regeringen fokuserar främst på åtgärder som ökar utbudet av arbetskraft, åtgärder som sänkt a-kassa, nystartjobb och förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Hans rekommendation är att regelbördan sänks och trygghetssystemen får en sådan utformning att fler väljer att satsa på ett liv som företagare.

Svensk Näringsliv har inbjudit LO, Saco och PTK till överläggning om konfliktreglerna och arbetsrätten i förhoppning att kunna sluta ett nytt "Saltsjöbadsavtal". Men den modellen passar inte alla yrkesgrupper. Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande i Företagarna, påpekar i ett debattinlägg i Dagens industri att "Omkring hälften av landets småföretagare (1-49 anställda) vill ha avtalsfrihet på arbetsmarknaden". De vill helt enkelt komma överens om villkoren för anställning utan reglering från annat håll. Det bästa vore om lagstiftaren ändrade reglerna så att facken inte kunde påtvinga småföretag kollektivavtal.

Vi skall dock inte glömma bort att det finns positiva signaler och att hindren trots allt inte är oövervinnliga. Sanna entreprenörer brukar ta sig fram oavsett komplicerade regelverk från myndigheter och fackföreningar. I botten behövs en bärande idé som håller ända fram till en kommersiell produkt. Ett av de verkligt intressanta företagen, på väg upp, är Coresonic, sprunget ur forskningen vid Linköping, med professorerna Crister Svensson och Dake Liu. Företaget har klarat den första fasen och får nu ett välbehövligt kapitaltillskott (10 MKR) av Industrifonden och kan anställa en erfaren vd som kan driva verksamheten från utvecklingsfasen mot en kommersiell fas.

Avknoppningsföretagen runt högskolor och universitet är i mångt och mycket basen för framtida industrier. Men man skall inte heller glömma Gnosjö med omnejd där praktiska erfarenheter och en kämparanda snabbt kan skapa blomstrande verksamheter. Akademisk spetsteknik och traditionell verkstadsteknik kan ibland tyckas tillhöra två olika värdar. Det är i korsningspunkten mellan dem vi har framtidens industrier. Därför är institutens roll viktig, sådana som Acreo, Imego, IVF etc, liksom organisationer av typ Stockholm Innovation & Growth AB.

Comments are closed.