2007/03 – Ledare – Magnifika mässor

Årets världskongress, 3GSM, samlade 55 000 besökare på fyra dagar. Jämfört med Electronica, världens största elektronikmässa, som senast noterade 78 000 besökare, gick det på 3GSM att finna fler verkliga nyheter och mer av renodlad spetsteknologi. Därtill hade huvudmännen sina experter på plats i större utsträckning. Jämförelsen haltar dock i att 3GSM bara täcker ett litet segment av elektroniken, i huvuddrag trådlösteknik med rötter i 3GPP, medan electronica rymmer allt, inklusive diskreta halvledare, passiva komponenter och elektromekanik. Electronica ger framför allt en samlad bild av hela elektronikindustrins samlade utbud av komponenter och mätinstrument från alla världsdelar.

Specialmässa

Helt klart är 3GSM en utpräglad specialmässa, som dock successivt har fått större bredd. Inte bara telekomjättar och operatörer deltar utan även leverantörer av både komponentlösningar, mätinstrument och viss mjukvara.

Mobiltelefoni blivit "hype" igen. Pengarna strömmar och visionerna tenderar att bli alltmer gränslösa, ungefär som före millennieskiftet. Står vi inför nästa bubbla? Senaste tidens försäljning av aktier i personers egna bolag kan ge en viss indikation på det, men det behöver inte betyda att vi står inför en nedgång utan kanske snarare att man i en mera försiktig strategi tar hem sina vinster av flera års aktieuppgång.

Förra årets kraftigt ökade mobiltelefonförsäljning förutspås komma att mattas av något i år, men å andra sidan utvecklas tjänster runt mobiltelefoni. Sett på längre sikt väntas världen ha fyra miljarder mobiltelefonanvändare, mot dagens tre miljarder. Mycket av tillväxten kommer att ske i tredje världen och då inte bara i form av lågpristelefoner.

Tjänsteutvecklingen är också en given förutsättning för utvecklingen på hårdvarusidan, för vad skall vi ha höghastighetsmoderna HSUPA, HSDPA eller framtida "super 3G", dvs LTE (long-term evolution), till om inte trådlöst bredband efterfrågas?

Men man kan inte komma ifrån att evenemanget 3GSM har litet av karaktären "vätgasballong". "Alla" var där, antingen de var beslutsfattare med feta konton, konstruktörer med hög status och utställande halvledarjättar som hoppades kunna få in sina plattformar i nästa generations mobiler eller basstationer. Hur många kommer om marknaden viker?

Stabil grund

En betydligt stabilare och bredare grund står Embedded World på. Årets mässa i Nürnberg hade karaktären av succé, med fler deltagare än tidigare. Framför allt är det en mässa präglad av stor entusiasm. Inbyggnadselektroniken kommer in i så många olika branscher att risken för en kollaps är ganska liten. Snarare ser vi en tillväxt inom nästan alla sektorer.

Till Embedded World kommer framför allt konstruktörer. Hit söker sig inga dagstidningar eller börsanalytiker. Allt känns mycket jordnära.

Årets mässa visade inte bara kortsystem inom det traditionella "embeddedområdet", utan mycket av komponenter och programvara. Om vi skall jämföra mässor kan Embedded Worlds sägas vara en delmängd av Electronica, fast med större tyngd på processorer.

Behövs lokala mässor?

Vad kan evenemang som dessa lära våra lokala mässor? Skall vi alls ha sådana eller har tiden sprungit förbi dem i den globala ekonomi som vi nu dagligen konfronteras med?

Det kan vara lätt att avfärda mässorna som försumbara. Men tänk då tanken om de inte längre kommer tillbaka! Var finns då en naturlig träffpunkt för Sveriges och Nordens elektroniker?

Visst behövs dessa evenemang och med anpassning till tidens krav borde mässorna åter kunna locka besökare. Allt kan inte skapas i kammaren, trots bredband och Internet. Personliga möten behövs, inte minst för att komma ifrån risken att köra vidare i samma spår och i stället se nya möjligheter.

Comments are closed.