2006/11 – Ledare – Dyr olja, bra för Europa?

Jag ser fram emot hösten. Det är inte så att jag vill hoppa över sommaren och dess aktiviteter. Tvärtom! Det som hägrar är branschens fortsatt positiva utveckling.

Man kan konstatera att chocken av all utflyttning av elektronikproduktion har lagt sig. Utflyttningen från Europa har dessutom stannat av och många har funnit nya, bärande affärsidéer. År av upplysningverksamhet runt lean production, inte minst av prof Anders Kinnander, professor i tillverkningssystem, institutet för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers i Göteborg och Hans Reich, programdirektör i ProDesign, börjar ge resultat. Idag tänker de flesta i banorna ”lean production”. Och Christian Berggren, professor vid Linköpings universitet, har bevisat att utflyttning av produktion sällan lönar sig.

Med hög grad av automation och god logistik borde inte kostnaderna för produktion skilja så mycket mellan olika delar av världen. Detta är förvisso teori. Men vi ser också praktiska exempel på att detta är en realitet: Sony producerar hemelektronik i Spanien sedan något år och nu drar LG igång en fabrik i Polen.

Det tydligaste argumentet för asiater att producera i Europa är nämligen höga oljepriser. Nu kan det åter vara lönsamt att massproducera även i högkostnadsländer där produkterna säljs. Framför allt är det billigare att frakta komponenter än kompletta TV-apparater med deras kombination av att vara skrymmande, tunga och samtidigt bräckliga och miljökänsliga. Till det kommer att konsumenterna frågar efter allt större TV-skärmar.

Är det någon som tror att oljan kommer att bli billigare?  Nej knappast! Så vi får nog se fler exempel på hur nya fabriker för tillverkning av TV, högtalare och skrymmande vitgods sätts upp i Europa av japanska, koreanska och på sikt även kinesiska företag – om trenden håller i sig.

Ytterligare ett argument för produktion på platsen är hot om allmänt skärpta tullmurar i världen. I USA lär Toyota framställa sig som amerikansk tillverkare, för visst är det så: Lokala produktion ger arbetstillfällen.

Mässor som drar
För att återvända till hösten väntas den bli intensiv. En rad stora och viktiga mässor brukar fungera som draglok för hela branschen. Hösten inleds med Elektronix den 7-9 september. Det kan tyckas vara lång tid till dess, kan man tycka, men den som skall delta måste planera redan nu.

Elektronik i Norden har sedan länge producerat mässkatalogen och vi har fått förtroendet att göra årets katalog. I sammanhanget vill jag uppmana dig som ställer ut att skicka in nyhetsnotiser som berättar om vad ni kommer att visa i montern. Vi startar redan nu med produktionen av katalogen, så vänta inte med att sända in uppgifter!

Veckan efter Electronix hålls den danska mässan Elektronik-06 i Odense.

Den verkligt stora händelsen är förstås Electronica, i november, där hela världens elektronikföretag finns med. I år väntas 75 000 personer besöka drygt 3000 utställare i 14 hallar.

På hemmaplan har vi även Tekniska mässan där vi tillsammans med embeddedsektionen inom IM, Elektronikindustriföreningen, TekniQ och minST delar ut Stora Embeddedpriset, till ett företag, och Embedded Student Award till studenter. Embeddedtorget, där företagen ställer ut och där tävlingsbidragen visas, finns naturligtvis med på årets Tekniska mässa.

För några år sedan tog Elektronik i Norden initiativ till ett möte mellan embeddedföretagen och IM-föreningen. Mötet resulterade i att en embeddedsektion formades inom IM.

Ett av kriterierna var att verka för ett evenemang som gynnade embeddedföretagen och deras teknologier på ett bättre sätt än de tidigare specialmässorna hade gjort.

Elektronik i Norden har i år, tillsammans med embeddedföreningen utarbetat ett endagsseminarium, embedded conference, som hålls dagen innan Tekniska Mässan slår upp sina portar. Seminariet ligger i linje med de ursprungliga tankarna på hur embeddedsektionen skulle verka.

Vi kan förvänta oss att alla dessa aktiviteter sammantaget ger bevis på den sjudande aktivitet som pågår bland nordens elektronikföretag. Vad vi nu ser växa är inte någon stor motsvarighet till 2001 års ”telekombubblan”. Snarare handlar det om många olika riktningar som tillsammans har positiva förtecken.

Småföretagens roll har ökat, inte minst tack vare företag som bygger på innovationer och nytänkande. Och att asiatiska företag åter börjar producera lokalt kan bli något stort för Europa.

Comments are closed.