19 stipendiater får dela på 2,2 miljoner

Nu tillkännages vilka som får årets Hans Werthén-stipendier. 2 175 000 kronor delas ut till 19 unga akademiker vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Sedan fonden instiftades 1990 har med årets utdelning totalt 416 stipendier delats ut (varav 181 till kvinnor), till ett värde av knappt 50 miljoner kronor.

Årets 19 stipendiater – tio kvinnor, nio män – kommer att använda medlen för studier och forskning utomlands. Hans Werthén ansåg alltid att internationella erfarenheter var mycket viktigt.
– Det är med glädje vi ser vilka internationella ambitioner årets stipendiater har, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén-fondens styrelse. Deras nya kontaktnät och studier på fyra olika kontinenter kommer att bidra stort till utveckling inom samhälle och näringsliv.
Stipendiaternas studieområden täcker ett flertal spännande forskningsområden, såsom tunntarmsvävnadsodling, anisotropa material för högeffektiva solceller. IP och IP-management för att styra teknisk utveckling, hur man möjliggör transport av en viss typ av RNA-molekyler i celler för sjukdomsbehandling, produktionsplanering för att öka den totala avkastningen inom främst energisektorn, formulering av företagens strategier med eller utan strategichef; innovationer som syftar till att förbättra vår vardag och hur man utvecklar hållbart företagande.
Studierna kommer att ske i USA, Frankrike, Australien, Finland, Spanien, Malaysia, Italien och Storbritannien. Stipendierna delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och riktar sig till såväl mastersstuderande som doktorander och disputerade forskare vid högskola och universitet eller inom näringslivet. Ämnesområdena naturvetenskap, teknik, ekonomi och juridik prioriteras.
Antalet sökande i år var 53. Sedan fonden instiftades 1990 har 416 stipendiater utsetts, varav 181 kvinnor. De största skillnaderna mot föregående år är att postdoktorala sökande har blivit markant fler, antalet doktorander har visat en viss minskning och antalet sökande till MBA-studier har minskat rejält. Ansökningarna är generellt av hög klass.
Hans Werthén-fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr. Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på de båda företagens donationer till IVA, som utser stipendiaterna.
– Hans Weerthéns gärning som företagsledare, mentor för en hel generation företagsledare och internationell kontaktskapare kan inte överskattas, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Stipendierna i hans namn möjliggör på ett mycket värdefullt sätt för yngre akademiker att skaffa sig nya kunskaper och internationella erfarenheter till nytta för Sverige.

Stipendiaterna är som följer:

Maria Antfolk, civilingenjör, Lunds universitet; tekn.dr, Lunds universitet. Postdoktorala studier vid UCLA, USA, samt Köpenhamns universitet.

Mariana Frid Dalarsson, civilingenjör, KTH; tekn.dr., KTH. Postdoktorala studier vid Aaltouniversitetet i Finland.

Hanna Gustafsson, magisterexamen, Chalmers; tekn.dr., Chalmers. Postdoktorala studier vid University of South Australia. Adelaide, Australien.

Marcus Holgersson, kandidatexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet; civilingenjör, Chalmers; tekn.dr., Chalmers. Postdoktorala studier vid Berkeleyuniversitetet i USA.

Johan Karlsson, civilingenjör, Chalmers, tekn.dr., Chalmers. Postdoktorala studier vid Johns Hopkins-universitetet i USA.

Helena Lundberg, fil.kand., Lunds universitet, fil.mag., Stockholms universitet, fil.dr., Stockholms universitet. Postdoktorala studier vid The Scripps Reaserch Institute i USA.

Erik Lundin, ekon.mag., Stockholms universitet, ekon.dr., Handelshögskolan i Stockholm. Postdoktorala studier vid Massachusetts Institute och Technology (MIT) och Stanfordinstitutet i USA.

Marcus Olofsson, civilingenjör, Umeå universitet; tekn.dr., Uppsala universitet. Postdoktorala studier vid Maineuniversitetet i Frankrike.

Jonas Landahl, civilingenjör, Chalmers. Doktorandarbete vid Georgia Institute of Technology, USA.

Hossein Shorki Ghadikolaei, BSc., Iran University of Science and Technology; MSc., Sharif University of Technology, tekn.lic., KTH. Doktorandstudier vid Massachusetts Institute och Technology i USA.

Daniel Stenholm, civilingenjör, tekn. Master, Chalmers. Doktorandarbete vid Politecnico di Milano, Italien.

Veronica Wallängen, civilingenjör, KTH, 2013. Doktorandarbete, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA.

Cecilia Värendh Månsson, BA., Columbiauniversitetet, USA; MBA., Oxforduniversitetet, Storbritannien. Doktorandarbete vid Oxforduniversitetet i Storbritannien.

Anna Arvidsson, civilingenjör, Linköpings tekniska högskola. MBA-studier vid Nottinghamuniversitetet i Malaysia.

Leilei Tong, civilingenjör, KTH; ekon.kand., Handelshögskolan i Stockholm. MBA-studier vid INSEAD i Frankrike.

Marcus Tuomela, apotekarexamen, Göteborgs universitet, kandidatexamen i företagsekonomi, Mittuniversitetet. MBA-studier vid Navarrauniversitetet i Spanien.

Philip Forsberg, juristexamen, Uppsala universitet, 2013. LLM vid Columbiauniversitetet, Georgetownuniversitetet, Harvard samt NYU, USA.

Hanna Hallonsten, juristexamen, Stockholms universitet, fil.kand. i statsvetenskap, Stockholms universitet. LLM vid Harvard eller Columbiauniversitetet i USA.

Lisa Staxäng, jur.kand., Uppsala universitet. LLM – Master in Global Affairs – vid Science Po i Frankrike eller LSE i Storbritannien.

Comments are closed.