1,7 miljoner till Högskolan Väst

Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar Högskolan Väst det Vinnovafinansierade projektet Worktrainee med målet att delar av utbildningarna ska genomföras i traineeform.


Foto: Kent Eng

– Våra förväntningar på projektet är att öka arbetslivsanknytningen inom högskoleutbildningen, något som har positiva effekter på flera av målen kopplade till Agenda 2030, säger Per Nylén, prefekt för Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst. Utbildningsform skall öka samverkan mellan akademi och näringsliv.

För att studenterna ska kunna förlägga större del av studietiden ute i industrin krävs en plan för hur kursarbetet på arbetsplatsen ska bedrivas. Nyligen beviljade Vinnova 1,7 miljoner kronor till projektet Worktrainee. Det syftar till att öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen, genom att hela eller delar av kurserna förläggs på arbetsplatsen.

Målet är att ta fram ett utbildningsupplägg för de program som idag erbjuds inom datateknik och produktionsteknik. De viktigaste delarna är tänkta att förläggas på arbetsplatsen och lärande ska ske i traineeform. I förlängningen kan det nya utbildningsupplägget komma att erbjudas som ordinarie studieväg på ett stort antal utbildningar.

Kort om projektets tre faser:

1. Utveckling: Arbetsuppgifter översätts till kursmål. Företagsspecifika uppdragspaket skapas och kopplas till respektive kursmoment och lärandemål.

2. Genomförande: Modellen testas inom minst två olika kurser samt på två olika lärosäten och studenterna genomför det arbetsplatsförlagda lärandet vid minst två olika företag.

3. Utvärdering: Denna fas pågår under hela projektet och bygger på att ständigt utvärdera insatser och processer, i syfte att kunna formalisera en generisk modell som går att implementera i utbildning.

Projektet startar i januari 2023 och kommer att pågå i tre år.

Comments are closed.