160 000 svenskar vill leva sitt liv i metaverse

Metaverse är ett av de senaste modeorden inom teknikvärlden. Det verkar finnas en konsensus och övertygelse bland världens företagsjättar, modehus som teknikföretag, om att metaverse är ett av de kommande stora teknikskiftena. Enligt Samsungs senaste rapport Digital Närkontakt – Svenskars syn på metaverse, kan upp till 160 000 svenskar tänka sig leva hela sitt liv i en sådan värld.

Samsungs senaste rapport, som baseras på en riksrepresentativ undersökning, visar ändå att inte ens två av fem svenskar känner till begreppet. Jämför vi de olika åldersgrupperna har de yngre generationerna både större kunskap om, och visar större intresse för utveckling av ett metaverse.

– Det är svårt att greppa betydelsen av nya tekniker när de är i sin linda, säger Oscar Nöjd, Head of Sales and Business på Samsung Electronics Nordic. En mer intressant fråga, som inte går att svara på idag, är hur stor skillnad det kommer vara på metaverse 2030 jämfört med 2050 och om vi då ens minns hur Internet såg ut 2022.

Undersökningsresultatet visar att 30 procent av svenskarna tror sig komma att spendera upp till 5 timmar per dag i metaverse. Noterbart är också att 2 procent av de tillfrågad kan tänka sig tillbringa hela sitt liv inne i ett metaverse. Om man applicerar resultatet på hela befolkningen skulle det innebära att upp till 160 000 svenskar vill leva sitt liv i en digital värld vilket innebär att metaverse kan tänkas komma bli Sveriges sjätte mest befolkade stad.

Jämförelser mellan åldersgrupperna visar att unga vill spendera mer tid i metaverse jämfört med äldre. Undersökningen visar att 52 procent i åldersgruppen 18 till 29 år vill tillbringa upp till fem timmar per dag i metaverse jämfört med 40 procent i gruppen 30 till 49 år och 20 procent av alla 50 till 64-åringar.

Av de tillfrågade i undersökningen uppger 8 procent att de inte tror att metaverse kommer finnas kvar om 15 år. Nästan varannan tillfrågad uppger att man tror att ett metaverse kommer finnas i våra liv om 15 år, i större eller mindre utsträckning. Framtidstron är som störst i de yngre åldersgrupperna. Bland de tillfrågade svenskarna i gruppen 18 till 29 år så tror var fjärde att metaverse kommer vara en del av vardagen om 15 år. Att jämföra med endast en av tio av de tillfrågade i åldersgruppen 50 till 64 år.

Väl inne i metaverse väntas ett stort fokus ligga på underhållning och shopping. Idag är det flera stora företag och varumärken som förbereder en närvaro i metaverse. Det handlar om att bygga vidare på relationen med sina målgrupper men också för att sälja varor och tjänster.

Enligt undersökningen är dock betalningsviljan relativt låg, i alla fall när det rör sig om digitala objekt. Två av tre tillfrågade kan inte tänka sig investera i saker för sin avatar i ett metaverse. 16 procent kan tänka sig det, men bara om det inte blir för dyrt. Även här står de yngre generationerna ut då de enligt svaren visar upp en högre betalningsvilja. 34 procent i åldersgruppen 18 till 29 år jämfört med 12 procent för 50 till 65-åringar. På frågan vad man skulle kunna tänka sig köpa är det evenemangsbiljetter, bostad och resor som toppar listan av vad svenskarna helst lägger sina pengar på.`

Rapporten Digital närkontakt är framtagen av Samsung Electronics Nordic för att förstå svenskars kunskapsnivå och intresse kring nya tekniker och säkerhet. Rapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning tillsammans med analyser av lokala experter inom de relevanta ämnesområdena. Digital närkontakt-rapporten släpps i tre delar. Första delen handlar om svenskarnas syn på NFT, den andra delen om svenskarnas syn på metaverse och den tredje och sista delen handlar om svenskarna och digital säkerhet.

Data är insamlade av Norstat på uppdrag av Samsung. Insamlingen av data är gjord genom 4 043 webbintervjuer med riksrepresentativa urval av befolkningen 18 till 99 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Antalet svarande från Sverige var 1 011. Undersökningen genomfördes under perioden 15–26 januari 2022.

Comments are closed.