100-miljonersvallen sprängd

I och med de projekt som startade under november har innovations- och utvecklingsföretaget Sustainable Innovation (Sust) passerat en viktig milstolpe: Den sammanlagda omsättningen av projektportföljen uppgår nu till över 100 miljoner kronor.

Sust startade 2008 som ett samarbete mellan företag, myndigheter och forskning. Initiativet togs av Energimyndigheten, men Sust ägs idag av en förening som under 2009 haft 12 företag som medlemmar. Uppdraget är att utveckla, testa och demonstrera teknik för vardagsnära energieffektivisering. Detta sker i projektform, projekt där medlemsföretag, forskning och entreprenörer möts för att förkorta tiden från god idé till energieffektiv verklighet.

– Det känns fantastiskt att vi nått 100 miljoner i projektomsättning redan under vårt andra verksamhetsår. Detta beror till lika delar på ett stort engagemang från våra medlemsföretag och andra projektdeltagare, ett helhjärtat stöd från Energimyndigheten och inte minst hårt slit från medarbetarna i vår projektverksamhet, säger vd Patrik Nilsson.

Under 2009 har Susts projektverksamhet växt från 1 till 9 projekt. Projekten omfattar allt ifrån utveckling och demonstration av lösningar för laddning av elfordon, lokal energiproduktion och visualisering av energianvändning till ny belysningsteknik, ny teknik för bergvärme, tekniskt stöd för beteendeförändringar och smartare styrsystem.

Medlemsföretag under 2009 är: Fagerhult, Fortum, Göteborg Energi, JM, Logica, Riksbyggen, Scania, 6:e AP-fonden, Telenor, Vattenfall, YIT och ÅF.

Comments are closed.