100 Mbit/s till 44 procent

Förra veckan blev PTS bredbandskartläggning klar. Fler än fyra av 10 fasta bostäder och företag i Sverige har, eller har möjlighet att beställa bredband om minst 100 Mbit/s nedströms.

Det innebär att delmålet i regeringens bredbandsstrategi om att 40 procent av hushållen och företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015 är uppnått.

– Nu är det upp till marknaden att erbjuda ännu fler och bättre tjänster så att fler hushåll och företag väljer att köpa riktigt snabbt bredband. Det gynnar både ekonomisk tillväxt och samhällsutvecklingen i stort, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Bredbandskartläggningen visar även att antalet fasta bostäder och företag som saknar tillgång till bredband har minskat från 2 800 i oktober 2009 till 1 100 i oktober 2010. Minskningen beror framför allt på att täckningen för mobilt bredband i det digitala 450 MHz-nätet har blivit bättre.

Bredbandskartläggningen visar även att antalet fasta bostäder och företag som saknar tillgång till bredband har minskat från 2 800 i oktober 2009 till 1 100 i oktober 2010. Minskningen beror framför allt på att täckningen för mobilt bredband i det digitala 450 MHz-nätet har blivit bättre.

Trådlös teknik bidrar till bredband i hela nätet. PTS avslutade nyligen frekvensauktionen i 800 MHz-bandet. Telenors och Tele2:s gemensamma bolag Net4Mobility köpte ett frekvensblock där det finns ett villkor att vinnaren ska bygga trådlöst bredband, till en kostnad av 300 miljoner kronor, till just de fasta bostäder och företag som i dag saknar möjlighet att få bredband. Det är ett led i att få bredband i hela landet.

Senast den 31 maj kommer PTS att presentera en samlad uppföljning av delmålet i regeringens bredbandsstrategi om 100 Mbit/s till 90 procent av hushållen och företagen år 2020, samt hur tillgången till IT-infrastruktur kan komma att utvecklas.

Comments are closed.