Annons

Virtuell medarbetare

Fujitsu Sverige har tillsammans med Karlskrona kommun inlett ett pilotprojekt inriktat på Robotic Process Automation (RPA).

Syftet är att utveckla en virtuell medarbetare som ska assistera kommunens handläggare i hanteringen av tjänster för medborgarna. Parallellt med piloten genomförs en utförlig kartläggning av nuvarande arbetsrutiner kopplat till ansöknings- och godkännandeprocesser för olika typer av stöd, för att identifiera vilka processer som är lämpliga för automatisering.
Pilotprojektets syfte på längre sikt är också att utveckla kommunens kunskaper kring samhällsanpassade e-tjänster, och därmed förse lokalbefolkningen med effektivare och bättre service.
Robotic Process Automation (RPA) är ett snabbväxande område när det kommer till att skapa förutsättningar för lyckad digitalisering. RPA är samlingsbegreppet för mjukvara med förmåga att automatisera och förbättra effektiviteten kring repetitiva och vardagliga processer. Detta sker genom att dra nytta av mjukvarurobotar för uppgifter som tidigare utfördes av människor. RPA har även kallats för digital arbetskraft. Den snabba tillväxten av RPA drivs på av utvecklingen mot enklare, mer kostnadseffektiva lösningar, både för installation på plats och som servicetjänster.
Fujitsu kommer att utveckla RPA-lösningen tillsammans med Karlskrona kommun, och kommunen kommer att driva och underhålla den virtuella medarbetaren in-house, med stöd från Fujitsus regionalkontor i Karlskrona.

Comments are closed.