Annons

Telia och Tele2 skiljs åt inom 3G

Telia och Tele2 har kommit överens om att avveckla det gemensamt ägda 3G nätet som ägs och drivs av Svenska UMTS-nät AB (Sunab). Avvecklingen kommer att ske successivt och vara helt genomförd år 2025. Telias eget 3G nät kommer inte att påverkas.

Sunab har sedan starten 2001 ansvarat för utveckling och förvaltning av Telias och Tele2:s gemensamt ägda 3G-nät i Sverige. Som ett naturligt steg i teknikutvecklingen har Telia och Tele2 nu kommit överens om att inleda avvecklingen av Sunab-nätet. Sunabs nät har varit viktigt för digitaliseringen av Sverige men dess betydelse har minskat i takt med teknikutvecklingen, införandet av 4G och utvecklingen av Telias egna mobilnät som utsetts till Sveriges bästa i flera år.
– Det här är ingenting som våra kunder kommer att märka av eftersom vi kommer att flytta över trafiken till andra nät, säger Martin Pehrsson, Nätchef på Telia. Det påverkar inte heller vårt eget 3G-nät.

Comments are closed.