Annons

Sveriges snabbaste superdator

När KTH:s nya superdator är fullt utbyggd i slutet av året kommer den att vara snabbast i Sverige. Det säger Gert Svensson, vice föreståndare för Parallelldatorcentrum på KTH.

Nu investerar Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 100 miljoner kronor i en ny superdator på KTH. Det är Parallelldatorcentrum på universitet, ett av Sveriges ledande superdatorcentrum, som utökar maskinparken med mer beräkningskraft.

– Främst kommer datorn att användas för tekniska och vetenskapliga beräkningar och simuleringar, säger Gert Svensson, vice föreståndare för Parallelldatorcentrum. Den innehåller både en CPU-del för de som vill köra vanliga program utan ändring samt en del med grafikprocessorer (GPU:er) för de användare som behöver extremt höga prestanda. Vi tror att detta är vad som kommer att användas i de största superdatorerna under den närmaste framtiden.

Artificiell intelligent (AI) ingår idag i en del vetenskapliga simuleringar, så superdatorn kommer att användas till just det. För AI finns emellertid andra datorsystem i Sverige som är helt optimerade för denna typ av tillämpning. Grafikprocessorer har dock visat sig väldigt bra på AI-tillämpningar, speciellt när man ska träna AI-systemet.

För att klara kylningen är superdatorn vattenkyld direkt in till elektroniken.

– Det är så vitt vi vet den första högprestandadatorn i Sverige med direktvattenkylning, det vill säga att man går inte via luft först. Det höga temperaturen på kylvattnet gör superdatorn extra lämplig att användas i KTH:s värmeåtervinningssystem som värmer stora delar av KTH:s campus under vintern.

Under trettio års tid har Parallelldatorcentrum på KTH döpt sina superdatorer efter svenska författare. Den nya maskinen utgör inget undantag från den regeln.

– Denna dator är döpt efter Thora Dardel, författare och gift med konstnären Nils Dardel. Nu kan vi hedra en kvinnlig författare och samtidigt visa en fin målning av henne samt hennes man mest berömda målning ”Den döende dandyn”. Tavlan målades 1918 under spanska sjukan och motivet säg inte ha någon med pandemin att göra, men vi tycker ändå att det har en viss aktualitet.

Gert Svensson tillägger att Parallelldatorcentrum ingår både i ett europeiskt och ett internationellt konsortium för covid-19-forskning, så datorn kommer säkert att användas för detta ändamål.

– Införskaffandet av Dardel har noga anpassats till behovet hos ledande forskargrupper inom olika forskningsfält som biofysik, kvantkemi och flödesmekanik, säger Dirk Pleiter, nytillträdd föreståndare för Parallelldatorcentrum. Dessa områden kommer att ha stor nytta av systemets förbättrade kapacitet.

Här är KTH:s superdatorer genom åren. Förteckningen visar investeringsår, placering på listan TOP500 som visar världens kraftfullaste, enskilda datorsystem, maxprestanda i Gigaflops, tillverkare samt datornamn.

Comments are closed.