Studie om mjukvaruutveckling

Vinnova finansierar ett projekt om hur nuläget och framtida behov ser ut inom mjukvaruutveckling i svenskt näringsliv. Swedsoft, Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation kommer att genomföra en pilotstudie som systematiskt skall analysera behovet av kompetens inom mjukvaruutveckling. Projektet kommer också att fram förslag på metoder för löpande uppföljningar. Projektet har inspirerats av rekommendationer i Digitaliseringskommissionens slutbetänkande.

Syftet med projektet är att utarbeta metoder för att samla data och statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov av kompetens inom mjukvaruutveckling, och mjukvarusystemutveckling. Detta för att bidra till att Sverige skall kunna möta den globala konkurrensen och i tid fatta rätt beslut.
– Den nu pågående digitaliseringen av Sveriges samhälle och industri förutsätter god tillgång till kompetens inom vissa nyckelområden, däribland mjukvaruområdet, säger Andreas Aurelius, enhetschef IKT, på Vinnova. God tillgång till statistik är en nyckelfråga för att kunna tillgodose framtida kompetensbehov.
– Vårt mål är att projektet skapar ett bra beslutsunderlag för skola och utbildning, svenskt näringsliv, akademi och offentlig sektor avseende mjukvara och mjukvaruintensiva system, säger Gabriel Modéus, projektledare och Generalsekreterare för Swedsoft.
– Vi ser framför oss att projektet skapar en grund på vilken det möjliggörs att fortsatt ta fram regelbunden statistik inom mjukvaruområdet, säger Martin Andersson, professor i industriell ekonomi på Blekinge Tekniska Högskola.
Förutom koordinatorn Swedsoft och projektparterna Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation har även Saab, Ericsson, ÅF, Hansoft, Teknikföretagen och Mälardalens högskola utlovat sitt stöd till projektet i ansökan. Parterna välkomnar även andra som vill engagera sig att höra av sig.
– Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig för att stödja eller engagera sig i projektet, säger Niklas Lindhardt, projektledare och partner CaptureInnovation. På Swedsoft.se kommer snart information om de workshops vi kommer arrangera i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå.

Comments are closed.