Annons

Små robotar för trånga utrymmen

ABB utökar sin familj av små sexaxliga industrirobotar med lanseringen av IRB 1300, för att möta efterfrågan på en snabbare och mer kompakt robot med kapacitet att snabbt lyfta tunga objekt eller laster med komplexa och ovanliga former.

IRB 1300 bygger på ABB:s robot IRB 1600, för lastkapaciteter upp till 10 kilo, och erbjuder en 27-procentig förbättring i cykeltider och är nästan 60 procent lättare och 83 procent mindre än IRB 1600. Med en storlek på endast 220 x 220 mm är IRB 1300 utformad för att användas på små ytor, vilket möjliggör för fler robotar att arbeta på en begränsad yta.

– IRB 1300 är ett spännande tillägg till vår portfölj av små industrirobotar, säger Antti Matinlauri, chef för produkthantering på ABB Robotics. Vi har designat IRB 1300 för att hjälpa våra kunder att uppnå nya standarder för snabbhet och noggrannhet i takt med att de utvecklar lösningar för att lyfta tunga, komplexa eller ovanliga former, även på små ytor.

Med förbättrad lastkapacitet och räckvidd för materialhantering, maskinunderhåll, putsning samt montering och testapplikationer riktar sig roboten mot områdena elektronik, mat och dryck, läkemedel, hantering av konsumentförpackade varor, paketering och logistikapplikationer.

IRB 1300 finns tillgänglig i tre huvudversioner – 11 kg/0,9 m, 10 kg/1,15 m och 7 kg/1,4 m. Lastkapaciteten på 11 kilo för varianten med räckvidd på 0,9 meter är högre än för någon konkurrerande robot i denna klass.

IRB 1300 drivs av ABB:s styrsystem OmniCore OmniCore-systemet kan utrustas med ett stort spann av extrautrustning som inkluderar fältbussprotokoll, visionlösningar, och kraftkontroll. OmniCore har också ett enkelt användargränssnitt med en multi-touch-display med standardgester såsom ”pinch”, ”swipe” och ”tap”, vilket möjliggör för kunder att snabbt lära sig hur man programmerar och manövrerar roboten.

IRB 1300 har 20 I/O-portar, vilket är 50 procent mer än IRB 1600. Roboten är utrustad med inträningsskydd IP40 som standard och har också IP67-skydd mot fasta partiklar och vattenintrång, alternativt Foundry Plus2, utformad för att ge skydd i väldigt tuffa förhållanden i till exempel gjuterier eller anläggningar för bearbetning av metall. Den kan också utrustas med skyddsstandarden IPA Clean Room.

Comments are closed.