Annons

Samarbete för vätgas

Tolv ledande företrädare för näringsliv och kommuner går nu samman för att visa hur både transport och energilagring kan bli helt emissionsfria med hjälp av vätgas och bränsleceller.

Tolv stycken ledande företrädare för näringsliv och kommuner inom vätgas och bränsleceller – Axator, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, PowerCell Sweden, RE8760, Sandvik, Sandvikens kommun, Siemens, VänerEnergi och Vätgas Sverige – arrangerar under Almedalsveckan en gemensam arena för att visa upp den kompetens som finns att räkna med i vårt land och den snabba utveckling som sker inom en helt emissionsfri teknik.
– Klimatlagen kommer att bära med sig många positiva synergieffekter eftersom forskning och teknikutveckling måste stödjas för att målen ska nås, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige. Inom svenskt näringsliv har vi redan idag globala aktörer med eftersökt spetskompetens inom vätgas och bränsleceller. Om man nu även från statligt håll menar allvar med att satsa har vi goda möjligheter att skapa nya, gröna arbetstillfällen och en ökad export av svensk miljöteknik.
Under Arena för vätgas och bränsleceller som hålls den 3-4 juli i Almedalen presenteras hur transportsektorn kan bli helt utsläppsfri. Tillsammans med batteribilar rullar redan idag bränslecellsfordon på de svenska vägarna, de tankas med vätgas på några få minuter och bilen skapar sedan sin egen elektricitet under färd med hjälp av en bränslecellsstack. Bilarna går ca 50-80 mil på en tank (oberoende av utomhustemperatur) och deras enda utsläpp är ren vattenånga.
– De större biltillverkarna som Toyota, Hyundai och Honda har bränslecellsbilar i serieproduktion och inom de närmsta åren kommer världens tio största biltillverkare att ha modeller på marknaden. Även lättare bussar och lastbilar kommer nu med denna teknik, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

One Response to “Samarbete för vätgas”

  1. Eftersom Sverige sorgligt nog inte byggt ut vätgasmackar tillräckligt till dags dato kommer inte Toyota att lansera sin bränslecellbil i Sverige.

    Bättring ett måste