Annons

Nytt koncept för smart rumsstyrning

Schneider Electric lanserar nu Connected Room Solution, en ny modullösning för smart rumsstyrning, på den svenska marknaden. IoT-navet i lösningen är Room Purpose Controller (RP-C) från Schneider Electric, som tillsammans med de smarta expansionsmodulerna möjliggör styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning på rumsnivå.

– Smarta byggnader handlar idag om att skapa ytterligare värden parallellt med strävan efter ökad energieffektivitet, säger Andreas Finnstedt, Vice President, Digital Energy på Schneider Electric. De som äger byggnader behöver uppnå effektivitetsmål samtidigt som de erbjuder en bättre upplevelse för hyresgäster och besökare. Om vi ser ur ett större perspektiv behöver man bygga in smartheten redan från grunden avseende system även på rumsnivå för att i nästa steg få smarta byggnader och bestånd.

I dag integreras ofta separata system för exempelvis luftbehandling, belysning och solljusavskärmning i byggnaden på varje våningsplan. Connected Room Solution bygger istället på att integrera byggnadens olika system på rumsnivå och således skapa ett integrerat system för styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning.

Connected Room Solution utgörs av ett IoT-baserat system som bygger på flera moduler och applikationer utvecklade för att skapa ett effektivt system för smarta rum som erbjuder hög komfort och användarvänlighet. I den första lanseringen introduceras konceptets fem första moduler. Fler moduler och applikationer väntas senare under året. Genom att lösningen är modulär är det enkelt att utöka från system inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering till att även omfatta system för belysning, solljusavskärmning och rumssensorer. Det finns också appar för personlig rumsstyrning och verktyg för effektiv idrifttagning och enkel anpassning vid förändringar i byggnadens disposition.

I lösningen distribueras intelligensen, eldistributionen och integrationen till respektive rum. Genom att både integration och matning sker via samma enhet på rumsnivå minskas omfattningen på kabeldragningen och installation blir snabbare och mer kostnadseffektiv. Integration av systemen möjliggör synergier som kan användas till samverkande funktioner för energioptimal drift. Ett exempel på detta är att vid hög solinstrålning reglera solljusavskärmningen i rummet för att undvika ett ökat kylbehov.

One Response to “Nytt koncept för smart rumsstyrning”

  1. Vad kul att ni uppmärksammar vår nya produktlinje.

    En ändring ni kan göra är att ändra taggen till artikeln. Hela det här konceptet är utvecklat av vår R&D-avdelning i Lund.

    Mvh,

    Martin Johansson