Annons

Ny magnetisk process i turbulenta områden i rymden

Med hjälp av de fyra amerikanska forskningssatelliterna MMS har forskare nu kunnat hitta en ny magnetisk process i turbulent plasma i rymden. Magnetisk återkoppling är en viktig process som äger rum i magnetosfären, den magnetiska bubblan som omringar jorden.

05irf01
Jorden omringas av en magnetisk bubbla, magnetosfären (blå). När den träffas av laddade partiklar från solen, solvinden, uppstår ett turbulent skikt (gult). MMS studerar dessa processer. Bild: NASA Goddard Space Flight Center/Mary Pat Hrybyk-Keith

Denna fundamentala process upplöser magnetisk energi och accelererar laddade partiklar och bidrar till det som ofta kallas rymdväder. Nu har forskare, inklusive docent Yuri Khotyaintsev vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, hittat magnetisk återkoppling där den aldrig setts tidigare, i turbulenta områden i rymden.
Magnetospheric Multiscale (MMS) är ett NASA-uppdrag som består av fyra identiskt instrumenterade satelliter. Satelliterna använder jordens magnetosfär som ett laboratorium för att studera mikrofysiken hos tre grundläggande plasmaprocesser: magnetisk återkoppling, energisk partikelacceleration och turbulens.
Tillsammans med Alvénlaboratoriet på KTH ansvarar Institutet för rymdfysik, IRF, för sensorytor och testutrustning till instrumentet SDP/FIELDS, som mäter elektriska fält, under ledning av University of New Hampshire, USA.
Artikeln ”Electron magnetic reconnection without ion coupling in Earth’s turbulent magnetosheath”, T.D. Phan et al., publicerades i tidskriften Nature den 10 maj 2018.

Comments are closed.