Annons

Ny handbok gör ansvaret för elanläggningar tydligare

Elsäkerhetsverket ger nu ut ”Handbok för innehavare av elanläggningar – en genomgång av regler och ansvarsfrågor kring elsäkerhet”. Målet är att göra det enklare för den som har ansvar för en elanläggning att ta hand om den på rätt sätt.

Ägare eller innehavare av en elanläggning har ett stort ansvar att se till att elanläggningen är säker att använda både för ägaren och för andra. Det är ett krav i elsäkerhetslagen enligt vilken ägaren har ansvar för ”att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada”. Men för att kunna ta det ansvaret behövs god kännedom om både anläggningen och regelverket. Handboken ger en genomgång av regelverket, konkreta tips och praktiska checklistor för till exempel kontroll av en elanläggning och för elektriska produkter som används i den.

Handboken riktar sig främst till professionella anläggningsinnehavare inom industri och elnät. Men den riktar sig även till den som äger anläggningar som hotell eller pensionat, idrottsanläggningar, vägbelysningsanläggningar, lantbruk, solcellsanläggningar eller energilager. Materialet kan också läsas och användas av beställare, utbildare, försäkringsbolag och entreprenörer som vill ha ett extra stöd i sitt arbete.

– Med den här publikationen hoppas vi öka kunskapen kring vilket ansvar man som innehavare har för sin elanläggning och hur man kan ta det ansvaret, säger Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Vilka regler behöver jag känna till, vilka typer av ansvar omfattas jag av, hur sköter jag relationen till elinstallationsföretaget jag anlitat och vad händer när Elsäkerhetsverket gör tillsyn. Det är några frågor som vi vill hjälpa till att svara på.

Även privatpersoner som äger en egen bostad – och därmed också elanläggningen i den – kan ha nytta av handboken. Bland annat innehåller den en genomgång av vad som räknas till elanläggningen i bostadsrätter, villor och fritidshus, samt vem som ansvarar för vad när det gäller elanläggningen.

Comments are closed.