Annons

Ny cobot klarar samarbete i industrihastighet

ABBs nya robot, SWIFTI, är en snabb och exakt kollaborativ industrirobot för nyttolaster på upp till 4 kg, utformad att överbrygga gapet mellan samarbetande robotar och industrirobotar.

SWIFTI är baserad på ABB:s industrirobot IRB 1100, som erbjuder klassledande hastighet och exakthet, men klarar en nyttolast på 4 kg och en räckvidd på upp till 580 mm. Den har en maximal TCP-hastighet (Tool Center Point) på över fem meter per sekund, vilket är mer än fem gånger högre än andra cobotar i klassen och jämförbart med industrirobotar.

SWIFTI har utformats att klara ett intermittent samarbete mellan människa och robot och kan röra sig i hög hastighet för maximal produktivitet utan att riskera säkerheten när en människa behöver närma sig coboten.

SWIFTI är inriktad på uppgifter som montering och polering där mänskliga operatörer behöver vara närvarande för att exempelvis övervaka och flytta om delar. Sådana tillämpningar har traditionellt behövt omfattande fysiska säkerhetsåtgärder som skyddsstängsel för att minimera risken att människor kommer i kontakt med robotar som rör sig i hög hastighet, något som ökar kostnaden och storleken på installationen och stör linjens hastighet och produktivitet då robotarna behöver stoppas innan en människa kan gå in i arbetsområdet.

Genom att integrera en säkerhetslaserskanner med ABB:s säkerhetsprogramvara SafeMove Collaborative säkerställer SWIFTI att kontakt mellan en rörlig robot och en människa inte inträffar – och därmed förebyggs skador. Tekniken medger säkert samarbete utan behov av fysiska skyddsstängsel och ser till att ingen operatör befinner sig i robotens omedelbara närhet medan den rör sig.

Om en operatör upptäcks inom SWIFTI:s arbetsområde saktas cobotens rörelser automatiskt ned eller stannar helt så att operatören kan närma sig på ett säkert sätt. När operatören går iväg startar coboten igen och återgår till full hastighet och full rörlighet så snart den känner av att arbetsområdet är helt fritt. Som ett extra skydd har SWIFTI också ett interaktionsstatusljus som ger en visuell indikation på cobotens status när operatören befinner sig i cobotens arbetsutrymme.

Comments are closed.