Annons

Notchfilter för mobilbandsmätningar

Ranatech, som är en underavdelning till Göteborgsföretaget Qamcom, har utvecklat ett notchfilter. Det används för att öka dynamiken vid mätningar på mobilbanden.

Ranatech RI 266 täcker alla mobilbanden under 6 GHz och är det första i sitt slag på marknaden. Användarfokus ligger på konstruktion och tillverkning av test- och mätutrustning med en inriktning på konstruktionsverifiering, produktverifiering och produkttest.

Ranatecs senaste instrument är utformat för att hjälpa testhus och leverantörer av mobila enheter att uppfylla den omfattande uppsättningen ETSI/3GPP-specifikationer för överensstämmelsestest (TS 136 521-1 för LTE och TS 138 521-1 för 5G NR).

Två viktiga mål för specifikationen för överensstämmelsestest är att specificera krav för alla mobila enheter med avseende på falska signaler från sändare och på mottagarblockering.

– Så vitt vi vet är denna produkt först på marknaden. Detta är särskilt relevant vid utrullningen av 5G och produkthomologering som en kritisk milstolpe för apparater såväl som systemförsäljare, säger Magnus Kilian, vd, Ranatec

 

Comments are closed.