Annons

Norskt vindkraftsprojekt på 294 MW

VEO har ingått ett omfattande elektrifieringskontrakt (EBoP) för en vindkraftspark i Rogaland i sydvästra Norge. Bjerkreim-klustret, som ägs och drivs av den tyska kapitalförvaltaren Luxcara, kommer med sina 70 vindturbiner och en installerad kapacitet på 294 MW att leverera ström till det nordiska elnätet. Kontraktet på över 120 miljoner norska kronor är ett av de största i VEO:s historia.

VEO levererar en helhetslösning som täcker all elektrifiering från anslutningen av vindturbinerna till parkens eldistributionsnät samt anslutningen till stamnätet. Leveransen innefattar bl a följande: systemstudier med förkonstruktion, detaljkonstruktion, en 33/130 kV-högspänningsstation med 2 x 170 MVA-krafttransformatorer, mellanspänningsställverk med skydds- och kontrollsystem samt installation, driftsättning och skolning.
VEO:s arbete började i april 2018. Högspänningsstationen kommer att levereras och spänningssättas i maj 2019. Projektet, inklusive parkens eldistributionsnät på 80 kilometer 33kV-kablar, ska överlämnas till Luxcara senast den 1 januari 2020.
För VEO är Bjerkreim-projektet betydande av flera olika anledningar.
– Vi är nöjda över att återigen kunna lita på gott samarbete med VEO, säger dr Alexandra von Bernstorff, affärsledande partner på Luxcara. Precis som i fallet med Egersund, VEOs förra projekt för Luxcara, så byggs Bjerkreim-klustret tillsammans med projektutvecklaren Norsk Vind Energi. För utländska investerare på den norska vindkraftsmarknaden är Norsk Vind Energi en erfaren och betrodd projektutvecklare med en dynamisk tillväxtstrategi.

Comments are closed.