Annons

Norges elförsörjning optimeras med analysverktyg

Statnett, som är ansvariga för det norska elnätet, har valt FICO Xpress Optimization för att analysera modeller kring framtidens behov av elektricitet i Norge och optimera den befintliga infrastrukturen.

Lösningen kommer att användas i hela organisationen för att processa, analysera och planera nyckelfaktorer relaterade till Norges elförsörjning.
Statnett har ansvar för nära 11 000 km högspänningsledningar i hela Norge och ansvarar för att ta fram nästa generations stamnät och säkra framtidens energibehov. För att lyckas med detta vill organisationen prognosticera landets framtida elbehov och de marknadsförändringar som kan ske fram till år 2040 och därefter.
– Vi tittar både på den befintliga infrastrukturen så väl som energibehoven i framtiden, inklusive att försöka förstå framtida beteenden på marknaden kopplat till el-priser, säger Ivar Husevåg Døskeland, senior affärsanalytiker på Statnett. Vi planerar att investera 35 till 45 miljarder kronor i näten mellan 2018 och 2022.
Den komplexa uppgiften att både säkra stabil leverans av el nu och samtidigt titta framåt i en sektor som ständigt utvecklas kräver kraftfulla verktyg och partners. Statnett har ett väl etablerat partnerskap med SINTEF, som är ett norskt undersökningsinstitut som bygger analytiska modeller för olika scenarios relaterade till ovanstående utmaningar. För att processa, analysera och planera framtidens elbehov i Norge användandes av dessa modeller, så gjorde Statnett en översyn av alternativen på marknaden och valde FICO Xpress Optimization.

Comments are closed.