Annons

Likström minskar energiförlusten

Resultat från ett forskningsprojekt inom RISE visar hur energi från solelanläggningar kan tillvaratas på ett mer resurseffektivt sätt.

– Genom att övergå till likströmsförsörjning i byggnader som har solel som energikälla kan man minska energiförlusterna, säger Patrik Ollas, industridoktorand på RISE. Med likströmsförsörjning minskar antalet omvandlingar, och på så vis nyttjas både den genererade och lagrade solenergin på ett bättre sätt. Energiförlusterna kan minska med nästan 30 procent jämfört med ett motsvarande system i växelström.

Hur mycket energi kan man spara genom att övergå till ett hus helt med likströmsförsörjning? Det var början på forskningsprojektet som letts av RISE. Energin som genereras från en solelanläggning kommer som likström och de flesta av dagens apparater i ett hus drivs av likström, men distributionen av energi görs av växelström. Detta innebär ett flertal omvandlingar innan slutanvändningen, vilket resulterar i förluster.

Resultaten från projektet har visat att man med ett internt likströmssystem kan minska förlusterna i en villa med nästan 30 procent jämfört med ett motsvarande system med växelström.

Inom ramen för projektet gjordes även en demonstration av ett likströmssystem med solel, batterilager och likströmsförsörjda laster i RISE Forskningsvilla i Borås.

– Ett av målen med projektet var att installera, driftsätta och demonstrera ett system i full skala och ta lärdom av de utmaningar som finns med detta. Likströmsinstallation som denna är fortfarande unika i Sverige och detta var ett försök att öka intresset. Sedan driftsättningen i april 2018 har vi haft ett 20-tal olika grupper här på besök med allt ifrån studenter, forskare till industrin.

One Response to “Likström minskar energiförlusten”

  1. ÄNTLIGEN.
    Men det är mycket som behöver göras i form av standardisering. T.ex nya kontaktdon som gärna redan från början ”talar” med enheten/huset (för att koppla till/från vid noll-last) och har olika mekaniska storlekar baserat på spänning och strömtålighet.
    Standard på kommunikationen som inkluderar batterilagring lokalt. Ethernet är lite overkill, men rätt enkelt och finns redan i massor av varianter. Single pair cabling skulle göra jobbet mycket bra och vara lätt att implementeria i resten av IT-infrastrukturen i hemmen. Merkostnaden för galvaniskt till 1500V ethernet är under 20:- i volym men kräver lite mera av MCU/RAM ytterligare ca 20:- per produkt. Totalt sett lätt inbesparat under systemets livslängd gentemot jobbiga proprioritära one-off lösningar.

Leave a Reply