Annons

Life science-bolag kan testa toppmoderna instrument

Från och med nu kommer bolag som utvecklar läkemedel, diagnostik och liknande ha möjlighet att köra sina egna försök på nya avancerade instrument som instrumentleverantörer placerar på SmiLe Incubators allmänna laboratorier i Lund. Det är SmiLe och Medicon Village som gemensamt har arbetat för att kunna erbjuda denna möjlighet. Första samarbetspartner är Phase Holographic Imaging, PHI AB.


PHI-instrumentet, här installerat i en inkubator på ett av SmiLes laboratorium

Lundabaserade Phase Holographic Imaging har tillhandahållit den senaste versionen av sin ”label-free live cell imager HoloMonitor M4″. Instrumentet som är ett digitalt mikroskop med avancerad mjukvara för bland annat sammanhängande bildtagning kommer att finnas hos SmiLe under hela året.

Med instrumentet kan levande cellers beteende studeras över tid i en biologiskt relevant miljö, med en teknik som inte kräver inmärkning av cellerna. Instrumentet är placerat i en inkubator som skapar en optimal miljö för cellerna. Mjukvaran som följer med instrumentet ger många möjligheter till utvärdering av försöken. PHI:s egna experter erbjuder sig att hålla seminarier för intresserade bolag för att beskriva instrumentets olika möjligheter, och att hjälpa bolagen komma igång med försöken tillsammans med SmiLes specialister.

Först ut att använda instrumentet är SmiLes alumnibolag Truly Labs med säte på Medicon Village, som är verksamma som CRO inom tidig läkemedelsutveckling. De har genomfört studier av hur specifika celler växer, över tid, vid sårläkning. Resultatet kan bland annat ses i en film.

SmiLe har tio laboratorier som är öppna för medlemsbolag, men även för andra bolag genom projektet Open Lab Skåne. Labben på SmiLe är utrustade med instrument lämpliga för utvecklingsarbeten inom läkemedel och diagnostik. De finns för att ge labbmöjligheter åt tidiga bolag utan att de själva ska behöva göra stora investeringar, och för att många företag ska kunna dela på gemensamma resurser.

SmiLe och Medicon Village vill med samarbetet bredda möjligheterna för life science-bolag att få tillgång till den senaste avancerade utrustningen, placerade på SmiLes labb.

Leave a Reply