Annons

Laser i handen hjälp för synskadade

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet om ”den seende rullstolen” för synskadade har inspirerat forskarna att utveckla ett högteknologiskt känselspröt. Tillsammans med den vita käppen blir laserverktyget ett känselspröt i handen och ett viktigt komplement för att navigera så långt framåt som 50 meter.


Daniel Innala Ahlmark doktorand vid universitetet och själv synskadad kan med hjälp av lasern känna skylten framför sig, här tillsammans med sin handledare professor emeritus Kalevi Hyyppä. Fotograf: Leif Nyberg

– Du har den vita käppen och du har hörseln så att du kan orientera dig med hjälp av den, men det innebär ingen detaljinformation så man befinner sig som i en liten bubbla, säger Daniel Innala Ahlmark, doktorand inom EISLAB vid Luleå tekniska universitet och själv synskadad. Om man dessutom kan navigera med hjälp av laserverktyget så kan man utöka den bubblan väldigt, väldigt mycket.
Förutom potentiell användare av systemet är Daniel Innala Ahlmark civilingenjör i datateknik och arbetar med programmering av systemet. Idén att utveckla ett handhållet navigeringsinstrument kom efter att han i samarbete med sin handledare, professor emeritus Kalevi Hyyppä hade tagit fram den ”seende rullstolen”. Rullstolen har under flera år använts som forskningsplattform för självgående mobila robotar. Förenklat så fungerar den ”seende rullstolen” så att den med hjälp av en laserscanner och en intelligent dator kan känna avstånd till hinder så att en synskadad person kan använda den. Det finns många synskadade men få som är rullstolsbundna och mot bakgrund av det väcktes idén om det handhållna instrumentet med laser.
– Nu har vi kommit så långt så att vi har klart för oss hur vi ska programmera den här funktionen så att den synskadade kan uppleva hur långt det är till något som lasern har mätt upp, säger Kalevi Hyyppä.
Nästa steg i forskningen och utvecklingen av instrumentet är att ta in oberoende försökspersoner med synskada som får göra tester med instrumentet i ett rörelselabb på universitetet. Målet är att få med ett tiotal försökspersoner som genom tester ska få en uppfattning om hur verktyget fungerar. I labbet ska en miljö byggas upp som ett rum med olika hinder. Försökspersonerna ska med hjälp av instrumentet söka upp en dörr in till rummet, ta sig igenom den och väl inne leta rätt på en stol, sätta sig på den, stiga upp och därefter gå ut genom dörren till utgångspunkten för försöket. Provet ska videofilmas och försökspersonerna intervjuas.
– Rörelselabbet har ett optiskt inmätningssystem som är väldigt avancerat så att man precis kan se ett spår hur de rört sig även hur de har rört händer och fötter. Det vi vill få svar på i testet är framförallt hur snabbt det går att lära sig att använda verktyget.
I utvecklingen av det nya laserförsedda navigeringsverktyget samarbetar forskarna bland annat med Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) vid Luleå tekniska universitet.

Comments are closed.