Annons

Laboratorier i Skåne öppnas för företag

Projektet Open Lab Skåne har beviljats drygt 6 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Open Lab Skåne är en unik möjlighet för småföretag och ska främja utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi.

Open Lab Skåne är ett treårigt samverkansprojekt mellan Biofilms – Research Center for Biointerfaces vid Malmö högskola, Institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds universitet och SmiLe Incubator i Lund. Projektet startar den 1 april 2017 och har en totalbudget av 13,1 MSEK, varav hälften kommer från samverkansparterna samt Region Skåne. Tillsammans kommer parterna skapa en unik arena för innovativa företag, som behöver komplettera sina interna resurser.
Företagen som deltar kommer att få tillgång till laboratorier, utrustning och kompetens som finns hos samverkansparterna. Syftet är att främja utveckling av nya produkter och tjänster.
– Ett av målen med Open Lab Skåne projektet är att öka kunskapsutbyte och minska avstånden mellan industri och akademi, säger Therése Nordström, projektledare för Open Lab Skåne.
– Vi kan erbjuda högklassiga utvecklingsresurser och ser att projektet kommer att ge viktiga samarbeten för våra medlemmar, säger Per Brunmark, ansvarig för laboratorier och utrustning vid SmiLe Incubator i Lund.
Projektet stöttas även av Malmö stad, Lunds kommun, Medeon Science Park & Incubator, Medicon Village och Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn.

Comments are closed.