Annons

Kraftig tillväxt för SweGaN

Tillväxten var 300 procent, från verksamhetsåren 2018 till 2019. Nu utökar företaget sin styrelse med två personer.

Linköpingsföretaget SweGaN är specialiserat på halvledare för RF och hög effekt i galliumnitrid på kiselkarbidsubstrat, Si på GaN. Företaget har en speciell teknik för epitaxiell tillväxt.

– 2019 var ett fantastiskt år för SweGaN, med en fördubbling av order och samarben inom flera prestigefulla EU-projekt, säger Olof Kordina, vd för SweGaN.

– Under 2020 kommer vi fortsatt att fokusera på produktutveckling och bygga ut vår tillverkningskapacitet och utveckla vårt globala nätverk av kunder och strategiska partners.

Styrelsen utökas nu med två nya medlemmar: Agneta Fredriksson och Richard Weil.

Agneta Fredriksson är civilingenjör och har haft flera vd-positioner under 25 års erfarenhet inom forskning och utveckling, affärsutveckling och försäljning. Sedan 2006 har hon drivit eget företag inom ”management consulting” och varit med i olika styrelser under de senaste 14 åren.

Richard Weil är medgrundare till och vd för Mount Wilson Ventures. Det är en fond som gör tidiga investeringar i företag med vetenskaplig inriktning, inom biologi, kemi, materialteknik och data. Hans erfarenheter inom finansiering och ledning sträcker sig från start av företag, tillväxt, finansiering och rekonstruktion, banking och rådgivning inom företagsledning.

Comments are closed.