Annons

Kraftaggregat för marin motorstyrning

Powerbox lanserar ett nytt dual channel kraftaggregat för marin motorstyrning. ENMA500D24/2×27-CC, baserad på en robust plattform för tuffa miljöer.

Aggregatet har två isolerade 27 V/20 A-utgångar och en total effekt på 540 W. Det IP56-klassade höljet är mekaniskt utformat för effektiv konduktionskylning, och uppfyller DNV/GL-normerna.

Fartyg av alla typer och storlekar är fulla av elektrisk och elektronisk utrustning som är beroende av robust och säker strömförsörjning, från lågeffekt DC/DC omvandlare för utspridda sensorer till högeffekt DC generatorer som matar hela fartyget. För många applikationer kan marina COTS (commercial off-the-shelf) kraftaggregat användas, medan andra har specifika krav och kräver unika lösningar anpassade till applikationen.

Ett exempel är de servomotorer som manövrerar Fast Switched Valves (FSV) för t.ex. säkerhetsfunktioner i bränsleinsprutningspumpar, styrbara propellrar och drivmotorstyrning.

FSV bygger på servomotorer som med högsta möjliga säkerhet styr vätskeflöden, ofta i system där fel helt enkelt inte får inträffa. Tillverkarna av FSV använder därför ofta två oberoende kraftaggregat, för att garantera redundans. Då utrustningen ofta sitter i trånga utrymmen med krävande miljö är det många gånger en utmaning vid installationen att få plats med dubbla aggregat.

ENMA500D24/2×27-CC har ett robust IP56-hölje, motståndskraftigt mot höga tryck och vattenöversköljning. Helt slutet för att uppfylla IP56 är ENMA500D24/2×27-CC DC/DC aggregatet utformat och optimerat för konduktionskylning. Två laterala kylkroppar ombesörjer värmetransporten från komponenterna till omgivningen på höljets utsida.

Aggregatet är avsett att matas från den vanliga 24 V-distributionen och klarar ett brett inspänningsområde från 18 till 36 V och spänningsfall ner till 10 V i 10 sekunder. ENMA500D24/2×27-CC levererar 27 VDC/20 A och en total effekt på 540 W. Verkningsgraden överstiger 85%.

Utöver sitt huvudsakliga användningsområde, säkerhetsutrustning som kräver redundant strömförsörjning, kan ENMA500D24/2×27-CC också användas för applikationer som inte kräver redundans, men erfordrar två oberoende utgångar. Enheten ger då två 27 VDC isolerade utgångar. Den totala effekten är även i det fallet 540 W, men kan balanseras från 540 W på en utgång och 0 W på den andra till vilken annan mix som helst.

ENMA500D24/2×27-CC är skyddad mot reverserad polaritet på ingången, kortslutning på utgången, övertemperatur, överspänning och överström. Den är utformad i enlighet med EN60068-2-x och uppfyller säkerhetsnormen EN 60950.

Comments are closed.