Annons

Kista inspirerar världsledande tankesmedja

I veckan besökte en delegation från amerikanska Brookings-institutet och Heinz stiftelsen Kista Science City. Syftet var att på plats studera den nordiska framgångsmodellen för innovationsdriven tillväxt och hållbar utveckling.

Den nordiska modellen för innovationsdriven utveckling, som även hanterar de svåra klimatutmaningarna genom att utnyttja ett unikt samarbete mellan olika intressenter, är väl känd och enligt Brookingsinstitutet skäl till besöket i Kista Science City. Delegationen leddes av Bruce Katz, vice VD vid Brookings-institutet, samt ledande företrädare från Heinzstiftelsen i Pittsburgh.
Bruce Katz är en globalt ledande expert på urban utveckling och tidigare rådgivare till president Barack Obama. Heinzstiftelsen har haft en central roll för utvecklingen i Pittsburgh som idag är ett av de mest uppmärksammade exemplen på framgångsrik innovationsdriven stadsutveckling och det nära samarbetet mellan politik, näringsliv samt ett dynamiskt universitet. Efter en djup kris under 1980-talet har Pittsburgh förvandlats från stålstad till högteknologiskt utvecklingscentrum inom bland annat robotteknologi och artificiell intelligens.
– Det är roligt för oss, men också för Stockholm och Sverige att Kista Science City har ett så starkt internationellt varumärke, säger Thomas Andersson, VD för Kista Science City AB.
Idag är Kista Science City Europas främsta ICT-kluster och ledande centrum för utveckling knuten till telekom.
Besöket är del av ett allt aktivare globalt nätverkande med fokus på globala städers utveckling. Bakgrunden är en utveckling där ett växande antal allt större städer blivit den främsta arenan för mänsklig utveckling. Redan idag står världens 600 toppstäder för 60 procent av världens BNP, men bara 20 procent av befolkningen. År 2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning vara stadsbor.
Den utvecklingen har placerat urbaniseringen högt på den politiska agendan från Washington DC till Shanghai. Idag finns ett starkt fokus på teknologisk innovation som ekonomisk drivkraft inom urbana kluster och innovationsdistrikt samt även som nyckel till hållbarare städer. Kombinationen mobilitet och bredband, där inte bara människor utan även saker kopplas samman, har en särställning för att lösa en rad utmaningar inom exempelvis trafik, energiförsörjning och offentliga tjänster.
– Sverige har med Kista Science City en unik position inom det här området, säger Thomas Andersson. Jag önskar att fler än Brookingsinstitutet skulle inse det fulla värdet av de tillgångarna. För att utnyttja de möjligheterna krävs nämligen att vi idag vågar satsa på investeringar och infrastruktur.

Comments are closed.