Annons

IRF-professor hedras av rymdorganisationen COSPAR

Professor Stas Barabash, Institutet för rymdfysik, Kiruna, har mottagit 2018 COSPAR International Cooperation Medal för sitt ”enastående bidrag till utvecklingen av internationellt vetenskapligt samarbete inom rymdforskning”.


Professor Stas Barabash, IRF, tar emot COSPAR International Cooperation Medal för 2018 vid en ceremoni i Pasadena, Kalifornien, USA. Bild: Mats Holmström, IRF

Medaljceremonin ägde rum under COSPAR Scientific Assembly i Pasadena, Kalifornien, USA, den 15 juli. Den internationella kommittén för rymdforskning, COSPAR (Committee on Space Research) arbetar för att på en internationell nivå främja vetenskaplig rymdforskning med tonvikt på utbytet av resultat, information och åsikter och att tillhandahålla ett forum som är öppet för alla forskare för diskussion om problem som kan påverka vetenskaplig rymdforskning.
– Jag är mycket tacksam för denna utmärkelse som synliggör mina insatser för utvecklandet av internationella samarbeten inom rymdforskning, säger Stas Barabash. Numera blir rymduppdragen alltmer komplexa och krävande. Det är bara genom olika länders samarbete som det går att nå längre ut i rymden. Utmärkelsen uppmuntrar mig att satsa ännu mer på att utveckla och leda internationella rymdprojekt.
Professor Stas Barabash började vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna i början av 1990-talet och utsågs till professor vid institutet 2002. Regeringen utsåg honom till ny föreståndare för IRF 2015. Stas Barabash är programchef för IRF:s forskningsprogram Solsystemets fysik och rymdteknik och har ansvarat för ett flertal mätinstrument för att göra mätningar från satelliter i omloppsbanor runt olika himlakroppar i solsystemet.
Den 19 oktober i år skickas två sådana instrument iväg mot Merkurius ombord på BepiColombo, en rymdfarkost bestående av två satelliter utvecklade av den europeiska rymdorganisationen ESA och den japanska organisationen JAXA. Stas Barabash ansvarar också för satellitinstrumentet PEP (Particle Environment Package) som ska flyga med ESA:s rymdfarkost JUICE till jätteplaneten Jupiter och dess isiga månar 2022.

Comments are closed.