Annons

Intel köper två maskritare från Mycronic

Mycronic AB har erhållit en order på SLX-maskritare från Intel Corporation, för installation i USA. Ordern består av de första två SLX-maskritarna med den valda konfigurationen.

Det sammanlagda ordervärdet för de två SLX-maskritarna ligger i intervallet 10–15 MUSD. Det första systemet är planerat för leverans under det första halvåret 2021 medan det andra systemet är planerat för leverans senare samma år.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i slutet av oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga vid tillverkningen av halvledare och står för 70-75% av alla producerade fotomasker. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som maskritare för bildskärmar, där den nyligen lanserade kontrollplattformen Evo utgör en del.

–Intel är en världsledande halvledartillverkare som driver fotomaskutvecklingen inom halvledarindustrin, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic. Denna order och det samarbete den medför ger unik och värdefull erfarenhet. Ordern är även ett erkännande och bekräftar att SLX kan möta de allra högst ställda kraven på laserbaserade maskritare.

Comments are closed.