Annons

Fynda elsäkert på loppis i sommar

Sommaren är loppisarnas tid och hemmasnickrade skyltar kantar landsvägarna. Att återanvända är inte bara bra för miljön, det är spännande att gå där bland hyllor och kartonger och hoppas på ett fynd. Men om du funderar på att köpa en pryl med sladd så finns det några saker du borde känna till innan du slår till.


Foto: iStock

När du ändrar något på en elpryl, att den byggs om eller modifieras på något vis, så är ansvaret för att den uppfyller säkerhetskraven inte längre tillverkarens utan ditt eget. Du som äger en elprodukt har också ett ansvar för skötsel av den, som till exempel att den inte utgör någon fara för brand eller elchock.

Det är underbart att strosa bland gamla grejer, minnen väcks och äldre elprylar kan också vara oerhört fina att titta på, men glöm inte säkerheten. Att ha en farlig elprodukt i ditt hem är inte bara en fara för dig utan även de du har omkring dig. Barn är ofta nyfikna av sig och kan komma till skada om det finns farliga elprodukter som de kan komma åt.

– Allt har en livslängd, även äldre elektriska produkter, säger Katarina Olofsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket. En gammal tallrik utgör ingen fara för någon men en sliten elprodukt kan i värsta fall leda till elchock eller brandrisk. Om du hittat en äldre och begagnad elpryl du ändå väldigt gärna vill ha så ta den till en fackman för översyn och eventuell reparation.

Börja med att kontrollera så att hölje, sladd och stickpropp är hela, det ska inte finnas sprickor eller skador. Ser elprylen sliten ut överlag eller kanske den rentav ligger i originalförpackningen? Fråga den som säljer produkten hur gammal den är, har det varit flera ägare och om den är mycket använd?

– En del produkter har äldre märkningar som till exempel S-märket. Idag är det CE-märket som innebär att tillverkaren intygar att produkten är säker och uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Du får inte ha jordade och ojordade uttag i samma rum, däremot kan det skilja sig mellan rummen som exempelvis att kök och våtutrymme är jordat men inte vardagsrummet.

– Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring om olyckan skulle vara framme. Det finns portabla men det är alltid bäst med en fast installerad jordfelsbrytare. Kontakta ett registrerat elinstallationsföretag för mer information om jordfelsbrytare i ditt hem.

CHECKLISTA – FYNDA SÄKERT PÅ LOPPISEN

* Kontrollera att produkten är hel, även sladd och stickpropp.
* Alla produkter har en livslängd – tänk på ålder och slitage.
* Fråga säljaren om antalet ägare och om den fungerar som den skall.
* Vilka märkningar har produkten och finns det en bruksanvisning?
* Är det en elprodukt som är köpt utomlands och är den i så fall anpassad för svenska uttag och spänning?
* Är produkten ojordad ska du inte modifiera den så att den går att använda i jordad miljö. Passar inte stickproppen får du inte byta den.
* Är stickproppen bortklippt är det en indikation på att produkten förmodligen inte uppfyller säkerhetskraven – överväg om du verkligen vill ha den.
* Om en produkt är ombyggd eller modifierad på något vis har tillverkaren inte längre ansvar för det utan den som gjort modifieringen. Vet de om det och har de tagit sitt ansvar?
* Är du det minsta osäker på elprylens säkerhet – köp den inte.

One Response to “Fynda elsäkert på loppis i sommar”

  1. Det blir lite lustigt när detta dyker upp här på Elektronik i Norden där de flesta bygger egna apparater och modifierar både det ena och andra 🙂

    Men absolut är det viktigt för de som inte har nödvändiga kunskaper.

    Håll lödkolven varm och ha en skön sommar! 🙂