Annons

Forskare stöttar digitaliseringen inom processindustrin

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa små och medelstora företag i processindustrin i norra Sverige och Finland att utveckla nya digitala tjänster och affärsmodeller som går ut på att företagen samarbetar mer med varandra.


Från vänster: David Sjödin, projektledare och biträdande professor, Linus Thomson, doktorand, och Vinit Parida, professor, ska tillsammans jobba med projektet DigiProcess som handlar om att stötta digitaliseringen i regionens små och medelstora företag

– Det finns ett stort omställningsbehov i regionens industri, särskilt hos de mindre företagen, säger David Sjödin, projektledare och biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. De behöver bli bättre på att använda sig av nya digitala teknologier, till exempel artificiell intelligens och automation. På så vis kan företagen skapa nya tjänsteerbjudanden och nå en större global marknad.
Forskarna menar att företagen behöver utveckla så kallade ekosystem-affärsmodeller, som går ut på att flera företag samverkar för att tillsammans kunna möta kundernas behov. Forskarna kommer också att erbjuda stöd för företagen i att utveckla nya tekniska piloter och testa tekniska lösningar.
– Det skulle till exempel kunna vara ett system som använder artificiell intelligens för att förutsäga när en maskin håller på att gå sönder, eller digitala plattformar som möjliggör informationsdelning mellan företag. Vi försöker stimulera företagen att ta till sig av nya digitala teknologier och dess möjligheter.
Projektet, som har en budget på över 19 miljoner kronor, kommer att genomföras i samarbete med cirka 50 små och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin samt 15 av deras stora kunder i norra Sverige och Finland, till exempel Boliden, Smurfit Kappa och SCA. När det gäller små och medelstora företag kommer forskarna identifiera lämpliga sådana under projektets gång.
– Vi har redan identifierat ett flertal intressanta partners, men söker också efter fler företag i regionen som är intresserade av att vara med i den här typen av projekt.
Forskningsgruppen inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av att arbeta med digital affärsmodellinnovation i industriella ekosystem hos stora företag (däribland Volvo, Ericson, ABB). Dessa erfarenheter tar de nu med sig till de mindre företagen.
– Små och medelstora företag har helt andra utmaningar än stora företag när det gäller att utforma digitala affärsmodeller, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation. Föreställ dig till exempel en förhandling mellan ett företag med tre anställda och ett företag med flera tusen anställda. De har helt olika förutsättningar när det gäller förhandlingar och samverkan.
DigiProcess – Supporting digitalization of process industry ecosystems: Developing service ecosystems among process industry and SMEs – är ett treårigt projekt på 19,4 miljoner kronor som finansieras av EU:s Interreg Nord och genomförs i nära samarbete med Petter Kyösti, Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet och andra svenska partners som IUC Norr. I projektet ingår också universitets- och industripartners från norra Finland. Projektet kommer bland annat att kartlägga möjligheter och utvecklingsbehov för regionens företag, stödja testning av ny teknologi samt utveckling av nya affärsmodeller.

Comments are closed.