Annons

Fler korta kurser för industrin

Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företag. Att ha förmågan att ställa om kan vara avgörande för att hantera de negativa effekterna. En del av omställningsförmågan består i att utnyttja möjligheter till kompetensutveckling och förbereda för förändringar. Genom ny finansiering kan Högskolan Väst göra det möjligt för fler företag att ta del av korta kurser riktade till tillverkningsindustrin.


Robotik och automationsteknik är exempel på kursinriktningar som kommer att erbjudas

– Utvecklingsbehoven hos företagen skiljer sig inte alltför mycket från de behov som blivit tydliga de senaste åren när det gäller digitalisering, nya tillverkningsmetoder, elektrifiering, automation, artificiell intelligens samt agil verksamhetsutveckling, säger Kristina Eriksson, projektledare på Högskolan Väst. Skillnaden ligger i att Coronakrisen medfört att den kompetensutveckling som tidigare legat i fleråriga planer nu måste genomföras omgående.

Målet med projekt ProdKomp, som nu fått stöd av KK-stiftelsen med 3 miljoner kronor, är att bidra till det kompetenslyft som behövs inom produktionsteknik i tillverkande industri, både regionalt och nationellt, för att snabbt motverka effekter av Coronakrisen. Långsiktigt ska det stärka Sveriges konkurrenskraft i spåren av pandemin.

Under flera år har den produktionstekniska forskningsmiljön vid Högskolan Väst, i samverkan med industrin, utvecklat och genomfört kurser baserade på företagens behov. Detta har främst skett inom ramen för Expertkompetensprojektet ProdEx, finansierat av KK-stiftelsen. ProdEx har utvecklat ett väl fungerade koncept med korta (2,5 hp) skräddarsydda kurser som delvis ges under flexibla och nätbaserade former. Det totala utbudet av ProdEx-kurser uppgår till 75 hp och därtill har fler kurser, omfattande ytterligare cirka 25 hp utvecklats inom andra utbildningsprojekt.

– Genom att vi nu får mer pengar från KK-stiftelsen kan vi öka kapaciteten och prioritera de ProdEx-kurser där vi ser störst efterfrågan som en följd av Corona med permitteringar och omställningsbehov, säger Ingrid Elison, biträdande projektledare på Högskolan Väst.

Projektet är riktat till företag och yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin i Västsverige, där det är stora effekter av Coronakrisen. Kurserna riktar sig huvudsakligen till utvecklingsingenjörer och specialister inom produktionsteknik med behov av riktade kompetensutvecklingsinsatser på avancerad nivå. Ett mått på att kurserna är relevanta och håller hög kvalitet är att så många som 90 procent av deltagarna fullföljer dem.

ProdKomp kommer att leverera kurser inom området produktionsteknik och huvudsakligen inom tre delområden: dels inom ramen för tidigare nämnda ProdEx, kurser inom området elektrifierade fordon samt kurser inom robotik och automationsteknik.

Det kommer att bli kursstart inom vissa områden redan i september:

– Att vi redan nu pekat ut höstens utbud baseras på att våra samverkande branschorganisationer och företagsnätverk har lyft att det finns ett stort behov nu inte minst för korttidspermitterade. Vi har valt ut kurser som senaste året haft högt söktryck på eller kurser som våra partnerföretag har utryckt särskilt starkt intresse för.

Leave a Reply