Annons

EU-pris för hjälp till äldre och funktionsnedsatta

Högskolan i Gävle prisas för sin forskning rörande ett konstgjort yttre skelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och funktionsnedsatta.

– Vi utvecklar nu en konsumentprodukt av AXO-Suit som blir tillgänglig för alla, säger Sajid Rafique, robotforskare vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävles spetsforskning mottog i mars 2020 utmärkelsen månadens pris av EU:s stora program för att främja bättre livskvalitet hos äldre och funktionsnedsatta.

AXO-Suit, ett konstgjort yttre skelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och funktionsnedsatta, har utvecklats på Högskolan i Gävle under tre år.

– Vi tar nu fram en konsumentprodukt, tunnare och smidigare och till ett pris som alla kan ha råd med, säger Sajid Rafique.

Forskningsartikeln om AXO-SUIT som skrevs av robotforskarna vid Högskolan i Gävle, publicerades i International journal of advanced robotics systems, och blev den ansedda vetenskapliga journalens mest nedladdade artikel 2019.

– Forskare från Australien till USA, från alla de stora länderna, läser och citerar vår forskning. Det är ett erkännande för Högskolan i Gävle i hela världen som också för med sig spännande samarbeten.

En av de största utmaningarna idag är att världen går mot en allt mer åldrande befolkning där trycket och kostnaden på hälsovården blir allt större. Om 20 år räknar man med att majoriteten av befolkningen i Europa kommer att vara 65 år och äldre.

– Många företag har också kontaktat oss därför att deras personal slits ut i armar och knän, av repetitivt arbete med många lyft, redan i 40-50 års ålder. Detta kostar företagen hundratals miljoner kronor varje år.

AXO-Suit har utvecklats på Högskolan i Gävle under tre år. Det handlar om ett konstgjort yttre skelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och funktionsnedsatta. Högskolan i Gävle leder denna utveckling, med målet att hjälpa äldre att vara självständiga och aktiva så länge som möjligt.

Leave a Reply