Annons

Elektrifiering av framtidens gruvdrift

ABB har tillhandahållit elektrifiering, styr- och driftshanteringssystem samt operatörseffektiva- och mobila operatörsarbetsplatser som en del i ett globalt gruvpartnerskap för att utveckla nästa generations teknik och minska klimatpåverkan.

Projektet Sustainable Underground Mining (SUM), som initierats och leds av LKAB, har som mål att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup i samarbete med ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik. Projektet beskriver ambitioner för noll koldioxidutsläpp, helt säkra gruvor för människor, produktivitetsökningar med 50 procent och djupare gruvdrift.

ABB kommer att fortsätta bidra med sin kunskap inom elektrifiering, automatisering och operatörsplatser tillsammans med de övriga leverantörerna. Samarbetet syftar till att hitta nya metoder och smartare lösningar för framtidens hållbara gruvdrift. Tester i LKAB:s gruva i Kiruna samt i en virtuell testgruva kommer att demonstrera de bästa sätten att bygga ett koldioxidfritt och autonomt produktionssystem.

Testgruvan Konsuln används för att demonstrera framtida arbetsplatser i en decentraliserad miljö med effektiv användning av ett autonomt elektriskt mobilt transportsystem. Processinformation i realtid är tillgänglig för inblandade verksamheter. I kombination med SUM-partnerskapets bredare ansträngningar visar detta ett sätt att ta fram helt nya tekniska lösningar på marknaden för säkrare, mer hållbara och effektivare gruvproduktionsprocesser.

– Vi tar betydande steg mot visionen om den framtida operatörsmiljön genom smartare arbetssätt och påvisbara resultat, säger Jan Nyqvist, global produktchef för underjordisk gruvautomation på ABB, och en av de ledande aktörerna inom SUM. Elektrifiering och automatisering är två viktiga faktorer för gruvindustrin för att fortsätta sin snabba, men effektiva modernisering. Utbyte av information och data är avgörande för att nå betydande slutmål.

– Det blir allt vanligare att leverantörer skapar dedikerade samarbetsgrupper för att nå bästa möjliga lösningar för sina kunder. Kollektiva framgångar och framsteg med gemensamma viktiga mål för projektet är första beviset på de ömsesidiga fördelarna med samarbete.

ABB har ett relativt stort team som jobbar i projektet med experter inom digitalisering och forskning samt elektrifiering och automatisering.

– ABB är en integrerad del av nästa steg, det vill säga att bygga en demonstrationsverkstad för att ansluta el- och automationssystem som hittills har utvecklats för detta utmanande projekt. Vi kommer genom olika utvecklade scenarier att kunna visa hur systemen fungerar tillsammans.

Fram till 2022 kommer ABB:s elektrifierings- och automatiseringslösningar att vara helt installerade och målet är att en ny standard för gruvproduktion kommer att sättas globalt till 2030.

Comments are closed.